Kristian Kidholm – Innovationsprofessor og forskningsleder

Kristian Kidholm, Forskningsleder MTV

H-index: 15

RG score: 29

Citater: 1085

Kristian Kidholm er innovationsprofessor på Klinisk Institut på Syddansk Universitet (SDU) og Odense Universitetshospital (OUH) og en af Nordens førende eksperter inden for evaluering af værdien af sundhedsteknologi.

Kristian er forskningsleder i CIMT og har ansvar for Medicinsk Teknologivurdering (MTV) på OUH. MTV giver hospitalsledelsen et forskningsbaseret grundlag for at beslutte, hvorvidt en ny behandling eller teknologi skal gøres til en del af OUH’s tilbud til patienterne.

“OUH er allerede langt fremme i brugen af digitale sundhedsteknologier som apps til patienter, videosamtale og hjemmemonitorering af patienternes helbred. Mit mål er, at vi skal bruge tværfaglig forskning til at sikre, at OUH’s behandlingstilbud til patienterne bliver endnu bedre ved brug af nye digitale teknologier, og vi vælger de teknologier, som gør en forskel og giver værdi for patienterne.”

EVALUERING OG MAST

Kristian Kidholm står bag udviklingen af MAST (Model for Assessment of Telemedicine), der bruges som ramme for at vurdere værdien af telemedicinske løsninger. I dag er det den mest brugte model i Europa til at vurdere telemedicin, og modellen anbefales af Europakommissionen som den fremgangsmåde, der kan sikre en alsidig og forskningsbaseret evaluering af anvendelse af telemedicin i sundhedssektoren.

Kristian rejser verden rundt for at fortælle om modellen og undervise i brugen af den, fx har han været i Mexico for at undervise i modellen, så den kan blive tilpasset en latinamerikansk kontekst.

NETVÆRK OG DEBAT

Kristian Kidholm har bidraget til flere bøger om MTV og hospitalsledelse, ligesom han jævnligt deltager i debatten om fremtidens sundhedsvæsen.

Kristian sørger også for at give sin viden videre ved at undervise i digitale sundhedsteknologier og medicinsk teknologivurdering på medicinstudiet samt på en række andre kandidatuddannelser og speciallægeuddannelser på SDU.  Kristian er også leder for en af de fem profiler for kandidatstudiet i medicin på SDU, som har fokus på Innovation og Klinisk Ledelse.

Kristian er en del af netværket Transatlantic Telehealth Research Network (TTRN), der desuden tæller forskere fra bl.a. UC Berkeley og UC Davis i Californien og Aalborg Universitet. Som en del af TTRN har Kristian været med til at grundlægge en række ph.d.-kurser, hvoraf det seneste blev holdt i august 2019 hos CIMT. I 2020 skal han desuden afholde kursus om hospitalsbaseret Medicinsk Teknologivurdering (MTV) på Health Technology Assessment internationals (HTAi’s) Verdenskonference i Beijing.

Ph.d.-studerende

Kristian er løbende vejleder for ph.d.-studerende i både Danmark og udlandet.

Igangværende

Afsluttede