Innovationsproces

Ideen til innovation kan komme mange steder fra. Den kan opstå hos sundhedspersonalet i klinikken, der oplever et behov i deres dagligdag. Ideen kan også komme fra en innovationskonsulent, der fx har fået kendskab til en teknologisk løsning eller har hørt om et lignende projekt fra vores brede netværk. Ideen kan også komme fra en patient eller pårørende.

Ligegyldigt hvor ideen kommer fra, er innovationsprojektet altid forankret i et konkret behov på en afdeling på hospitalet. Center for Innovativ Medicinsk Teknologi (CIMT) gennemfører udelukkende projekter, som bunder i et behov på Odense Universitetshospital (OUH).

Innovationsprojekterne gennemføres altid i tæt samarbejde med de ansatte på hospitalet og ofte også med patienter og pårørende. I videoen kan du høre Diana Vinther, stedfortrædende jordemoder på OUH, fortælle om at samarbejde med CIMT:

Innovationskonsulenterne hos CIMT følger innovationsprocessen fra ideen opstår til den er testet og evalueret, implementeret og opskaleret, hvis testen er en succes. Vi sørger vi for, at den nye teknologi integreres til de systemer, hospitalet allerede bruger som fx den elektroniske patientjournal.

INNOVATIONSPROCESSEN

Innovationsmodel

Innovationsmodel

Innovationsprocessens forskellige faser fra ide til implementering.

VARIGHED AF PROJEKTER

Der er stor forskel på, hvor lang tid innovations- og forskningsprojekterne tager. Nogle er overstået på seks måneder, mens andre tager mange år.