Innovation gør sundhedsvæsenet parat til fremtidens patienter

Fremtidens patienter stiller andre krav, end vi gør i dag. Vi er allerede vant til at kunne ordne alt lige fra banksager til byggeansøgninger fra vores smartphone. Og nu stiller vi i stigende grad krav til sundhedsvæsenet om også at kunne få behandling og kontakt til læge og sygeplejerske, når vi vil. Også selvom vi er på farten.

Med innovation og medicinsk teknologi kan vi tilbyde nye mobile og fleksible sundhedsydelser, som giver mulighed for at få behandling ”på distancen”. Derved kan vi undgå mange af besøgene på sygehuset og unødigt lange indlæggelser. Til glæde for den enkelte patient og de pårørende, men også for hospitalet og vores velfærdssamfund.

Derfor arbejder Center for Innovativ Medicinsk Teknologi (CIMT) på tværs af sundhedsvæsen og forskning; for at finde de bedste løsninger for fremtidens patienter og implementere dem – hellere i dag end i morgen.