CIMT is part of a large number of Danish and international projects

Below is a list of the projects, CIMT is or has been part of. Sort the projects by topic or search for a specific project.

Illustration for patients with CHF

Perspektiver på kunstig intelligens i almen praksis

Dette ph.d.-projekt har til formål at vurdere og evaluere potentialet for værdifuld brug af AI i almen praksis blandt...

Assessment of the value of AI technologies

{:da}Projektet har til formål at afprøve modellen MAS-AI på to igangværende AI-projekter; MAGIC 2.0 og KRISE, der begge...

PERSONAE – personalised digital treatment

{:da}I projektet PERSONAE (personalised digital treatment of depression) udvikles en digital løsning til behandling af...

Video consultations at Odense Universityhospital

{:da}Formålet med projektet er at undersøge patienters oplevelse af den stigende brug af videosamtaler mellem patienter og...

Digital Vision – Integrating Care

{:da}Formålet med projektet er at udvikle og afprøve digitale løsninger, som understøtter samarbejdet mellem sygehus...

PRO in assessment of new radiotherapy technology

{:da}Ph.d.-projekt: Projektet havde til formål at udvikle, teste og anvende et målrettet symptomskema til evaluering af...
Kvinder ser på smartphone

Existential and spiritual needs of people with cancer

{:da}Ph.d.-projekt: Projektet vil udvikle og afprøve en eHealth-intervention i appen Mit Sygehus til understøttelse af...

MyMedCards App

{:da}Projektet indførte brugen af appen MyMedCards på Afdeling for Medicinske Mavetarmsygdomme i stedet for de gamle...

Chatbot

{:da}Projektet ville udvikle en chatbot, der skulle kunne svare på patienternes mest stillede spørgsmål. {:}{:gb}Chatbot for...
Illustration til elektronisk patientjournal (EPJ)

Digitisation in the healthcare sector via wireless measurements

{:da}Projektet skal teste, hvordan MDIC og EPJ Syd fungerer til modtagelsen af trådløse data fra medicinsk godkendt...
Håndtryk

Decision support for patients with wrist fractures

{:da}Ph.d.-projekt: Projektet vil udvikle, teste og evaluere et webbaseret beslutningsstøtteværtøj, der skal forberede...

App to support person-centered rehabilitation after a stroke

{:da}Ph.d.-projekt: Projektet skal øge stroke-patienters empowerment med et transparent rehabiliteringsforløb, der samtidig...

MySkills for hospital staff

{:da}MySkills skulle udvikle en app til introduktionsmateriale, tjeklister og kompetencekort, der kunne skabe en bedre...
Stock-foto af patientens tavle

Careturner

{:da}Test i klinisk praksis af den innovative sengebund Careturner, som skal forebygge liggesår og forbedre oplevelsen af...
Endometriose-konsultation med PRO

PRO data and endometriosis

{:da}Ph.d.-projekt: Projektet vil validere et PRO spørgeskema til patienter med endometriose og undersøge patienters og...

Assessment of the monitoring system SAFE

{:da}Monitoreringssystemet SAFE kan overvåge patientens placering i sengen og ved hjælp af AI advare personalet, hvis...
App til patienter med tarmsygdom

App for patients with inflammatory bowel disease (IBD)

{:da}Projektet vil udvikle og vurdere et modul til patienter med inflammatorisk tarmsygdom i appen Mit Sygehus.{:}{:gb}The...

AutoDok

{:da}Håndteringen af ​​klinisk dokumentation for patienter, der enten er tæt overvågede eller mangler tilstrækkelig...
Wearable til øre

Secure data transfer from patient to staff

{:da}Projektet SSPP havde til formål at gøre det muligt at sende data sikkert fra hjemmemålinger via wearable teknologi og...

Cost-effectiveness analysis of VR8

{:da}Analysen af omkostningseffektivitet vil vise, om virtual reality til behandling af angst giver en samfundsmæssig...
Ældre dame med smartphone

Development of model of care for telepalliative care

{:da}Ph.d.-projekt: Tele-palliation har udviklet sig som supplement til traditionel lindring og ændrer måden, hvorpå vi...
Læge modelfoto

Using AI to identify cancer in hematuria patients

{:da}Ph.d.-projekt: AI som værktøj til at opnå mere viden om indikatorerne på urinvejskræft og stille en diagnose...

Calpro hometest kit

{:da}Projektet skulle teste hjemmemåling af inflammationsmarkøren calprotectin i fæces for patienter med kronisk...

Cost-effectiveness of using AI to increase patient engagement

{:da}Ph.d.-projekt: Projektet skal tilpasse nuværende sundhedsøkonomiske evalueringsmetoder til at analysere...

Cost-effectiveness analysis of pandemic response

{:da}Projektet skal analysere omkostningseffektiviteten af en telemedicinsk indsats til håndtering af pandemier.{:}{:gb}The...
Mand med iPad

Video consultations in general practice

{:da}Ph.d.-projekt: Projektet skal identificere og forstå muligheder og udfordringer for at opnå vedvarende brug af...
Forskning i samskabelse

Co-producing research with patients and relatives

{:da}Ph.d.-projekt: Projektet skal give en bedre forståelse af hvilke faktorer, der bidrager til successfuld samskabt...

FAST-MRI: AI optimised MRI for acute stroke

{:da}Ph.d.-projekt som skal koble kunstig intelligens sammen med MR-scanning for patienter med akut slagtilfælde.{:}{:gb}This...
Illustration til elektronisk patientjournal (EPJ)

Implementation of EHR systems

{:da}Projektet undersøger implementeringen af nye systemer til elektroniske patientjournaler. Projektets mål er at analysere...
Familiebillede

Improving the mental health of parents of children with cancer

{:da}Ph.d-projekt: identificere behovene hos forældre til kræftsyge børn samt at udvikle en intervention, der kan tilgodese...
Illustration for patients with CHF

Improving patient empowerment for patients with chronic heart

{:da}Ph.d.-projekt: Projektet vil undersøge, om en teknologisk løsning kan øge patienters og pårørendes handlekompetencer og...
Læge læser journal op for patient i seng

Post-Discharge Patient Support after Spinal Surgery

{:da}Ph.d.-projekt: Målet med projektet er at forbedre forløbet efter tidlig udskrivelse fra en planlagt...
person i kørestol

Home treatment with baclofen pumps

{:da}Ph.d.-projekt: Gennem øget samarbejde mellem hospital og den primære sektor skal projektet styrke livskvaliteten for...
Stock-foto af patientens tavle

Joint agenda for ward rounds

{:da}Ph.d.-projekt: Ved hjælp af Participatory Design vil projektet udvikle en digital løsning til at sikre større...
Fælles Akutmodtagelse

Acute care planning in emergency departments

{:da}Ph.d.-projekt: Patienter og pårørende med kortvarig (under 24 timer) behandling i akutmodtagelsen oplever kontakten som...
Læge med computer

Telemedical outpatient clinic visits for diabetes patients

{:da}Ph.d.-projekt: Projektet undersøger tre forskellige aspekter ved omlægning af ambulante kliniske besøg til...
llustration af digitalisering

Assessment of the implementation of digital pathology

{:da}Ph.d.-projekt: Evaluering af forudsætninger for og konsekvenser af implementering af digital patologi ift. ændringer i...
Stock-foto af en hjerne i hænder

The transition from pediatric to adult healthcare

{:da}Ph.d.-projekt: Udvikling af en telemedicinsk løsning til at understøtte overgangen fra det pædiatriske sundhedsvæsen til...

TO:MOVE – ICU

{:da}Ph.d.-projekt: Formålet med projektet er at optimere tidlig og aktiv mobilisering hos respiratorbehandlede patienter på...

MoreCare equipment robot

{:da}Formålet med projekt MoreCare er at udvikle en mobil servicerobot, som kan bringe udstyr m.m. fra lokale depoter og helt...
Kvinde med VR-briller

The Virtual Isolation Room

{:da}Projektets formål er at udvikle en VR-løsning, hvor klinisk personale kan træne adfærd og hygiejneprocedurer på en...
Alarm på smartphone

Data-filtering alarm system

{:da}Et nyt alarmsystem kan få alarmer fra udstyr på afdelingen sendt til personalets smartphones og filtrere data, så hver...

MAS-AI: Model for ASsessment of Artificial Intelligence

{:da}MAS-AI (Model for ASsessment of Artificial Intelligence) er en model til evaluering af kunstig intelligens i...
cimt-innovativ-medicinsk-teknologi-velfærdsteknologi-forskning-telemedicin-sundhedsteknologi-sundhedsvæsen-digitalisering

Twinning – International Research Infrastructure for

{:da}Formålet med projektet var at udvikle en fælles dataplatform, hvor kliniske data vedrørende CCE-undersøgelser kan samles...

Virtual pharyngeal swab

{:da}Projektet tester, om man med virtual reality (VR) kan simulere teknikken til svælgpodning og vil derefter vurdere, om VR...
Kunstværk

Virtual Museum

{:da}Med Virtuelt Museum kan indlagte patienter gå på kunstmuseum via virtual reality (VR) og derved få adspredelse fra...
Billede fra VR-univers til smertelindring

VR as pain relief

{:da}Projektet testede virtual reality som smertelindring under en fødsel. {:}{:gb}The project examined if there was a...
Mand med iPad

PREM at OUH

Projektet brugte spørgeskemaer til indsamling af information om patienters oplevelser for at støtte OUH's afdelinger i deres...
Læs mere om Measurelet

Measurelet Scale

{:da}Projektets formål var at teste Measurelet Scale, der bestod af en vægt integreret med en tablet, hvor patienterne selv...

Calling system for outpatients

{:da}Projektet vil indføre kaldebrikker til patienter, så de selv kan gå til skopistuerne, når der er klar til...

VR Trainer

{:da}Prototypen VR Trainer testes og videreudvikles til virtuel simulering af en sondeanlæggelse og til at indgå som...

Economic assessment of ulcer tele-monitoring

{:da}Et stort randomiseret kontrolleret studie med telemedicinkonsultationer i overvågningen af diabetes fodsår blev udført i...

Improved care for patients with type 2 diabetes and schizophrenia

{:da}Ph.d.-projekt: Projektet skal afdække, om udvikling af en ny sundhedsteknologisk løsning kan understøtte patienter med...

MAGIC: AI for Breast Cancer Diagnostics

{:da}Kunstig intelligens (AI) har potentialet til at kunne øge både effektiviteten og kvaliteten indenfor billeddiagnostik...

Tool for evaluating the My Hospital app

{:da}For løbende at kunne opsamle erfaringer og evaluere app'en Mit Sygehus, der er OUH's platform til digital kommunikation...

Access & Acceleration

{:da}Access & Acceleration opbyggede en platform for den dansk-tyske grænseregion, som skal gøre det lettere for virksomheder...

Roberta – robot trolley for in-between meals

{:da}Roberta er en robotvogn, der kan tilbyde småtspisende patienter flere mellemmåltider.{:}{:gb}This project aimed to test...

Assessment of the Virtual Ambulatory

{:da}I fremtiden vil patienter i højere grad selv være med til at definere, hvornår de har behov for en sundhedsprofessionel...

Economic analysis of the HEART Intervention

{:da}Den samfundsøkonomiske analyse af HEART-interventionen til HIV-smittede indikerer, at man kan levere en ekstra...

Adjustments for video consultations for Aeroe citizens

{:da}'Omlægning til videokonsultationer for Ærø-borgere’ er et telemedicinsk projekt, der ønsker at øge ligheden i sundhed...

Early Health Technology Assessment of E-health

{:da}Ph.d.-projekt: Undersøgelse af metoder til tidlig MTV af innovative teknologier samt af værdien af adfærdsdata til at...

ADLIFE

{:da}ADLIFE vil forbedre livskvaliteten for det stigende antal ældre med kroniske sygdomme, som kan drage fordel af digitalt...

Overview of patient use of the app My Hospital

{:da}Projektet skal sikre, at datafiler om patienters brug af Mit Sygehus automatisk konverteres til figurer og tabeller, som...

Efficient Telemedicine

{:da}Projektet giver overblik over evidensbaserede digitale sundhedsteknologier og over mulighederne for at anvende digitale...

Designation and implementation of well-functioning telemedicine

{:da}Projektet skal skabe overblik over telemedicin, herunder klinisk effekt, patienttilfredshed samt organisatoriske og...

Evaluation of top mattresses to prevent bedsores

{:da}Tryksår forekommer ofte og kan have store konsekvenser. MTV'en viste at statiske topmadrasser er lige så gode til...

Assessment of the national project “Video in general

{:da}Formålet med projektet er at afprøve MedComs videoklient (Pexip) på en række områder inden for almen lægepraksis...

Evaluation of PRO in general medical practices

{:da}De seneste år har der i sundhedsvæsenet været øget fokus på udvikling og anvendelse af Patient Reported Outcome (PRO)...
Digital Vision logo

Digital Vision

{:da}Digital Vision er en strategisk satsning på OUH, hvor IT-systemer og innovationsløsninger implementeres samlet på én...

App for patients with chronic inflammatory bowel disease

{:da}Projektet udviklede et nyt forløb i app'en Mit Sygehus for at involvere patienterne mere i eget sygdomsforløb og styrke...

HealthDrone

{:da}Formålet med projektet er, at sundhedsdroner skal sikre hurtigere transport af medicinsk udstyr og biologiske prøver end...

ACQUIRE-ICD: Web-based innovation for heart patients with

{:da}Mange patienter med hjertesvigt får indopereret en defibrillator (ICD-enhed) for at forhindre pludselig...
Hænder med creme

Teledermoscopy in general practice

{:da}Ph.d.-projekt: Projektet undersøgte implementeringen af teledermoskopi til at undersøge suspekte hudforandringer i almen...

RoOS implemented at the Department of ORL, OUH

{:da}Øre-næse-halskirurgisk afd. F på OUH vil digitalisere patientens vej gennem afdelingen for at spare tid og øge...

Assessment of Tele-Hospice

{:da}Kun få patienter fra Ærø benytter i dag muligheden for at komme på hospice, selvom de har behov for en smertelindrende...

eHealth City Svendborg

{:da}I Svendborg Kommune skal borgere fra tre udvalgte gader være med til at definere fremtidens sundhedsløsninger i projekt...

Telemedicine for psoriasis

{:da}Formålet med projektet er i samarbejde med patienter og sundhedsprofessionelle at designe og udvikle en teknologisk...

System for patient monitoring

{:da}Projektet ville videreudvikle en prototype til patientovervågning for at sikre, at forværringer hos patienter indlagt på...

ACT@Scale

{:da}ACT@Scale udforskede de organisatoriske og strukturelle processer, der er nødvendige for succesfuldt at implementere...

Have the children you want while you can

{:da}Ph.d.-projekt: Målet med projektet er at udvikle en teknologisk løsning, der kan imødekomme danske kvinders...

Healthy Together: An innovative IT-solution for healthy

{:da}Ph.d.-projektet havde som mål at hjælpe nybagte mødre til at leve en sund livsstil og kontrollere deres vægt efter...

Robot platform for ultrasound scans (RoPCA)

{:da}Robotten ROPCA Ultrasound (RU) skal videreudvikles til brug i den kliniske hverdag på Odense...

ImpleMentAll – Getting eHealth Implementation Right

{:da}Sundhedssektoren bruger meget tid og mange penge på udvikling, test og implementering af eSundhed og telemedicin til en...

The GERI Toolbox

{:da}GERI-kufferten er et værktøj udviklet til at styrke samarbejdet om ældre borgere mellem akutsygeplejersker i...

e-Patient

{:da}Forskning og undersøgelser gennemført på OUH har vist, at patienter mangler overblik over eget behandlingsforløb. De...

App to support the treatment of psoriasis

{:da}Psoriasis er en hyppig kronisk hudsygdom og kan være en stor byrde for den enkelte patient. Projektet undersøgte om app...

App for MedCards

{:da}I dag anvender det kliniske personale programmet Infonet til vejledninger/instrukser. Men Infonet kan være ”tungt” at...

The PRO-active patient

{:da}PRO er blevet et fokusområde i det danske sundhedsvæsen, som har fået stigende opmærksomhed på at inddrage patientens...
videokonsultation

Telemediated team training for patients with severe and highly

{:da}En del patienter med svær og meget svær KOL (Kronisk Obstruktiv Lungesygdom) takker nej til at deltage i fysisk træning...

Telemedicine for hip fractures caused by osteoporosis

{:da}I Danmark bliver ca. 10.000 patienter indlagt årligt til behandling for hoftebrud, og næsten alle sammen skal opereres...

mHealth for women with osteoporosis

{:da}Osteoporose (knogleskørhed) er en kronisk sygdom, som i stigende grad ses i den vestlige befolkning. Sygdommen er i...

3D camera for monitoring foot ulcers

{:gb}Diabetes is a disease, which may cause difficult foot ulcers that are deep and both time and ressource consuming to...
cimt-innovativ-medicinsk-teknologi-velfærdsteknologi-forskning-telemedicin-sundhedsteknologi-sundhedsvæsen-digitalisering

Camera pill for screening of colorectal cancer

{:da}Tarmkræft er en af de mest almindelige kræftsygdomme i Danmark, og derfor er der et tilbud om forebyggende undersøgelse...

MasterMind

{:da}MasterMind står for: MAnagement of mental health diSorders Through advancEd technology and seRvices – telehealth for the...

Patient@Home

{:da}Patient@Home er Danmarks største velfærdsteknologiske forsknings- og innovationsprojekt. I løbet af projektet forventer...

PAATH

{:da}Antallet af ældre i vores samfund stiger, og det vil lægge pres på sundhedsvæsenet, fordi høj alder øger risikoen for...

Connected Health

{:da}Forskning viser, at nogle danske patienter oplever hospitalet som et uigennemskueligt system præget af træge processer...

CareWell

{:da}Projektet havde fokus på levering af sundhedsydelser og støtte til ældre borgere med komplekse behov for social- og...

Beyond Silos

{:da}For at borgere oplever et sammenhængende forløb, når de er i kontakt med sundhedsvæsenet, skal sundhedsvæsenet kunne...

APPlied Health

{:da}Mobile Health – også kaldet mHealth – dvs. brugen af smartphones og tablets i sundhedsvæsenet, er en industri, der er...

Testing of speech intelligibility for clinical practice

{:da}Høretab gør det svært at forstå tale; især i støjfyldte omgivelser. Der findes forskellige taleforståelsestests, som...

Early assessment of innovation projects with EARTH

{:da}Ph.d.-projekt: projektet udviklede modellen EARTH til tidlig vurdering af innovativ, medicinsk teknologi på...

Tele-homecare for children born prematurely

{:da}I 2014 var over 200 for tidligt fødte børn og deres mødre indlagt i længere tid på neonatalafdelingen på H.C. Andersen...

Kidney transplantation

{:da}Nyretransplantation er den foretrukne behandling til patienter med kronisk nyresvigt (nyreinsufficiens) på OUH...

RoOs – a resource and task management system

{:da}RoOS er et ressource- og opgavestyringssystem, der sikrer overblik og styring af opgaveflowet mellem de forskellige...

Unwired Health

{:da}I projektet deltog Region Syddanmark, Catalonien i Spanien samt Skotland, som alle ønskede at gennemføre en ny type...

Innovative purchase of mobile services for cardiac patients

{:da}I forbindelse med EU-projektet Unwired Health fik CIMT en bevilling fra Markedsmodningsfonden, som skulle understøtte...

Home monitoring with Apple Health Kit

{:da}Der er i sundhedssektoren i stigende grad fokus på korte hospitalsophold og muligheden for pleje og behandling i eget...

A novel treatment for chronic kidney disease

{:da}Ph.d.-projekt: Formål var at undersøge, hvorvidt behandling med trykbølger kan anvendes som en ny behandling af...

The use of eHealth in communication about foetal diagnostics

{:gb}All pregnant women in Denmark are offered screenings for Down's syndrom. The screenings combine the mother's age...

App connecting new parents with the hospital

{:gb}The duration of hospital stays after giving birth has been reduced during the past 10-20 years. The challenge is to...

Telemedicine consultations for patients with diabetic foot ulcers

{:da}Diabetes er en sygdom, som let kan medføre vanskelige fodsår, der er dybe og både tids- og ressourcekrævende at få til...
Billede fra video om google glass

Google Glass

{:da}Projektet ville undersøge, om det er teknisk muligt at anvende Google Glass sammen med hospitalets kliniske...

Assessment of National Distribution of Ulcer Tele-Monitoring

{:da}Evalueringen skulle belyse gevinster og udfordringer ved national udbredelse af telemedicinsk sårvurdering med fokus på...

Medical assessment of acupuncture for pregnant people

{:da}Der ses i dag et stigende forbrug af alternativ behandling blandt den danske befolkning. I sundhedsvæsenet anvendes...

Nervecentre

{:gb}During the evening, there are less staff and resources at the departments of the hospital, and there is no clear picture...

COLLIN – collaboration for innovation

{:gb}During the period of 2011 to 2014, Odense University Hospital had a close collaboration with the university hospital in...
Odense Universitetshospital (OUH)

Telemedical home monitoring experience compilation

{:da}Den demografiske udvikling i Danmark er en stadig voksende udfordring, da den ældre befolkning bliver større, imens den...

Bookplan/Cetrea Surgical

{:da}Formålet med BookPlan/Cetrea Surgical er bedre udnyttelse af operationsstuerne, herunder mindre tid anvendt på...

HTA about organising cardiac arrest courses

{:da}Hjertestop under indlæggelse har en dårlig prognose, og på alle sygehusene i Region Syddanmark undervises personalet i...

Renewing Health

{:gb}RENEWING HEALTH was a project to develop and assess solutions and services for patients with chronic health problems in...

HTA about hospital-based procedure-coordination

{:da}Indvandrermedicinsk Klinik (IMK) modtager patienter af anden etnisk herkomst end dansk med komplicerede og sammensatte...

SmartCare

{:da}Overordnet skulle SmartCare-projektet indsamle og dele erfaringer med IT-understøttelse af komplekse patientforløb fra...

United4Health

{:da}Målet med projektet var at øge brugen af telemedicin i Europa ved at implementere løsninger i stor skala og tilpasse...
Stock-foto

HTA of CIS Anaesthesia 

{:da}Critical Information System til Anæstesi (CIS AN), en elektronisk anæstesijournal, blev implementeret i et anæstesi- og...

SUSTAINS

{:da}SUSTAINS står for Support USers To Access INformation and Services, som skulle introducere sikker online adgang for...

HandMate – Hand desinfection in a new way

{:da}Projektet havde som mål at udvikle en intelligent robot (HandMate), der kan forbedre håndhygiejnen på...

Health Games

{:gb}Serious Games is a game supporting learning, development and rehabilitation.  The Health Games project was a...

Business case on interpretation via video conference

{:da}Alle patienter med kontakt til sundhedsvæsenet i Danmark har ret til information, og når patienten ikke behersker dansk...

Telemedical Discharge Conference

{:da}Det overordnede mål, som projektet bidrog til, er et mere sammenhængende behandlingsforløb for patienterne.{:}{:gb}The...
Man with ePatch

ePatch

{:da}Projektet ønskede at reducere antallet af akutte indlæggelser af personer med hjerterytmeforstyrrelser samt undersøge...
Konsultation med videotolkning

Video Interpretation

{:gb}Video interpretation is an important part of the daily operations of the clinical departments at Odense University...

HTA on prevention of patient falls at hospitals

{:da}Mennesker indlægges på hospitalet for at få forbedret sundhedsstatus. Derfor er det en vigtig opgave for sygehuse at...
Grafik af lægekuffert

Business case on COPD suitcase

{:da}Gennem de sidste 3 år har der på OUH været arbejdet systematisk med udvikling og afprøvning af et grundlæggende nyt...

No post found