Forbedring af korte patientforløb i akutmodtagelsen

At blive akut syg skaber ofte følelser som usikkerhed og angst for, hvad der kommer til ske på kort og lang sigt for patienten selv, men også for deres pårørende. Et stigende antal patienter og pårørende bliver sendt hjem fra de danske akutmodtagelser efter ganske få timer til behandling i eget hjem eller uden behov for opfølgning. Nylige undersøgelser viser, at 25 % af patienterne og de pårørende oplever deres ophold i akutmodtagelsen som fragmenteret og præget af effektivitet, hvilket kan efterlade dem med mange spørgsmål efter hjemsendelse. Dette gør sig gældende både internationalt og i national kontekst.

MÅL

Dette ph.d. projekt har det overordnede formål at blive klogere på, om vi kan forbedre de korte patientforløb under 24 timer.

Projektet har tre faser med følgende formål:

  1. Undersøge patienter og pårørendes oplevelser ved de korte forløb og blive klogere på, hvilke behov de ønsker opfyldt. Dette gøres gennem feltobservationer i afdelingen og individuelle interviews med patienter og pårørende. Derudover vil sygeplejersker og lægers perspektiv blive belyst i fokusgruppeinterviews. Fasen afsluttet i december 2020.
  2. At designe og udvikle en intervention på baggrund af data fra første fase og ved at afholde innovative workshops med brugerne (patienter, pårørende, sygeplejersker, læger m. fl.) . Interventionen skal understøtte de behov, der bliver beskrevet af patienter, pårørende og sundhedsprofessionelle.
  3. Teste interventionen. Passende metode vælges, når interventionen er fastlagt.

Data indsamles i Fælles Akutmodtagelsen på Odense Universitetshospital og Akutafdelingen Kolding, Sygehus Lillebælt.

PROJEKTPERIODE

Start: 1. februar 2020
Slut: 31. maj 2023

MERE INFO

Projektet er et ph.d.-projekt af Christina Østervang.

Se Christinas publikationer her.

PARTNERE

, ,

Vejledere på projektet er Annmarie T. Lassen, Charlotte Myhre Jensen, Karin B. Dieperink og Elisabeth Coyne.

EKSTERN FINANSIERING

, ,

KONTAKT

Christina Østervang

Christina Østervang

Ph.d.-studerende | (+45) 2175 7009 | [email protected]