Få børn, mens du kan – alders påvirkning på fertilitet

Danske kvinders alder ved fødslen af første barn er steget markant gennem de sidste årtier, og stadig flere kvinder stifter først familie omkring 30 års-alderen, hvor kvindernes reproduktionsevne er halveret.

Ufrivillig barnløshed (infertilitet) rammer 10-15 % af par i alderen 25-45 år, som forsøger at få et barn. Det er således den hyppigste sygdom blandt kvinder og mænd i den reproduktive alder.

Fertilitetsproblemer kan have mange årsager, men alder er den største årsag til, at kvinder kan have svært ved at blive gravide, måske ikke når at få det antal børn de ønsker eller i værste fald ikke får opfyldt ønsket om at få børn overhovedet.

Flere studier viser, at både mænd og kvinder mangler viden om og undervurderer alderens betydning for fertiliteten. Der er derfor behov for sundhedsforebyggende tiltag, som kan imødekomme aldersrelaterede fertilitetsudfordringer og støtte kvinder i timing af moderskabet.

MÅL

Formålet med ph.d.-projektet er at belyse danske kvinders overvejelser om timing af moderskabet, herunder at undersøge hvilke overvejelser, der ligger bag, når kvinder udskyder moderskabet.

Projektet er et kvalitativt studie baseret på participatory design, og sammen med kvinder i den reproduktive alder, sundhedsprofessionelle, teknologiudviklere og forskere vil projektet designe og udvikle en teknologisk løsning. Løsningen skal øge danske kvinders viden om fertilitet og reproduktion, støtte kvinderne i timing af moderskabet og give kvinderne mulighed for at forholde sig aktivt til og handle på egen fertilitet.

Målet med løsningen er at skabe et landsdækkende, sundhedsforebyggende tiltag, der kan imødekomme danske kvinders aldersrelaterede fertilitetsudfordringer.

Jane Clemensen

DATO

Start: 2018
Slut: 2021

Projektet er et ph.d.-projekt af Camilla Gry Temmesen.

Skriv til Camilla Gry Temmesen.

Besøg Camillas profil på LinkedIn.

PARTNERE

Projektet gennemføres i samarbejde med Fertilitetsrådgivningen på Rigshospitalet.

Få børn, mens du kan – alders påvirkning på fertilitet

EKSTERN FINANSIERING

Projektet er finansieret af Rigshospitalets og OUH’s fællespulje.

Få børn, mens du kan – alders påvirkning på fertilitet, Få børn, mens du kan – alders påvirkning på fertilitet

KONTAKT

Jane Clemensen

Jane Clemensen

Klinisk forskningsleder | (+45) 3057 6717 | [email protected]