Om MTV

Medicinsk Teknologivurdering (MTV) er en
systematisk vurdering af forudsætningerne for og
konsekvenserne af at anvende medicinsk teknologi. Medicinsk teknologi er metoder og udstyr, der anvendes i opsporing, diagnostik, behandling, pleje, rehabilitering og forebyggelse af helbredsproblemer.

For patienterne betyder det, at de får den behandling, som giver størst mulig effekt og bedste patientoplevelse, og hvor der foreligger et solidt videnskabeligt grundlag, som dokumenterer, at behandlingen er sikker og velafprøvet.

En Medicinsk Teknologivurdering vurderer konsekvenserne af en ny medicinsk teknologi på fire hovedområder: Teknologien, patienten, organisationen og økonomien.

Ved evaluering af telemedicin bruger vi modellen MAST (Model for Assessment of Telemedicine), som er baseret på MTV.

MTV-enheden på Odense Universitetshospital (OUH) tilknyttes innovations- og forskningsprojekter på OUH, men kan også tilknyttes projekter på andre hospitaler m.m. i Danmark. Medarbejderne i MTV indgår på alle niveauer fra vejledning/supervision til projektledelse med ansvar for projektets fremdrift.

Evaluering

Hvad kan vi?

MTV-enhedens kompetencer indbefatter bl.a.:

 • Evaluering af telemedicinske og velfærdsteknologiske løsninger
 • Systematisk litteratursøgning
 • Sundhedsøkonomiske analyser (herunder registerstudier)
 • Undersøgelser af patientoplevelsen
 • Organisatoriske analyser
 • Udarbejdelse af MTV-rapporter
 • Udarbejdelse af mini-MTV’er
 • Rådgivning (bistand vedr. design af projekter, metode og evalueringstilgange)
 • Undervisning i MTV og mini-MTV
 • Business cases

MAST (Model for Assesment of Telemedicine)

Model for Assessment of Telemedicine (MAST) giver et solidt fundament for at træffe beslutning om indførelse og brug af telemedicin. Det gør den ved beskrive effekten af telemedicin med hensyn til:

 1. Patienten og teknologien
 2. Patientsikkerhed
 3. Klinisk effekt
 4. Patientens perspektiv
 5. Økonomiske aspekter
 6. Organisatoriske aspekter
 7. Juridiske og etiske aspekter

Hør om mulighederne for et oplæg om MAST

MAST er udviklet af Kristian Kidholm, der er forskningsleder i Center for Innovativ Medicinsk Teknologi (CIMT). Modellen er den mest anvendte ramme for evaluering af telemedicin i Europa. Europakommissionen anbefaler modellen til evaluering af telemedicinprojekter.

Rundt om MAST

RUNDT OM MAST
MAST er resultatet af EU-projektet MethoTelemed, der blev afsluttet i 2010. Læs den afsluttende rapport fra projektet MethoTelemed.

I Danmark har man også taget MAST-modellen til sig. I 2014 tog National Sundheds-it (NSI) og Den Nationale Koordinationsgruppe for Telemedicin initiativ til udarbejdelse af en ny tjekliste, som ledere i sundhedsvæsenet kan benytte, når de tager stilling til, hvilke telemedicinske løsninger de vil indføre. Tjeklisten er udarbejdet i samarbejde med enheden for Medicinsk Teknologivurdering i CIMT. Den tager udgangspunkt i de danske erfaringer med både mini-MTV (Medicinsk Teknologivurdering) og MAST.

I marts 2015 besluttede Region Syddanmarks Sundheds-it-udvalg, at tjeklisten fremover skal være obligatorisk i alle Region Syddanmarks beslutninger om indførelse af telemedicinske løsninger. Læs mere om tjeklisten.

MAST bliver brugt til at evaluere telemedicin og e-health-teknologier i Danmark af bl.a. WelfareTech, VihTek Videncenter for hjælpemidler og velfærdsteknologi i Region Hovedstaden, Teknologisk Institut, Velfærdsinnovation Sjælland, Laboratory for Welfare Technologies – Telehealth & Telerehabilitation ved Ålborg Universitet, Sundhedsdatastyrelsen og MedCom.

MAST-modellen er også ved at blive udbredt på andre områder end på hospitaler og er blandt andet blevet brugt til evaluering af et stort velfærdsteknologisk projekt i samarbejde mellem 11 kommuner i Region Sjælland.