Evaluering af video i almen praksis

Videokonference i almen lægepraksis findes langt fra i alle lægepraksisser, og de praksisser, som har videokonferenceudstyr, anvender det oftest i forbindelse med tolkning.

MÅL

Det har længe været et ønske fra regionen at få en fælles videoløsning til almen lægepraksis, og formålet med projektet er derfor at afprøve MedComs videoklient (Pexip) på flere områder i almen lægepraksis, fx til videokonsultation med patienter eller til kommunikation med kommuner, sygehuse eller plejehjem.

EVALUERING

Evalueringen af projektet har til formål at opsamle erfaringerne med brug af video i almen praksis blandt både praktiserende læger og patienter samt indsamle informationer, som kan danne grundlag for udformning af en fremtidig business case. Der gennemføres en spørgeskemaundersøgelse blandt de patienter, som i projektperioden afprøver videokonsultation med deres læge, og der afholdes fokusgruppeinterviews med de praktiserende læger.

DATO

Start:
Slut: marts 2020

PARTNERE

KONTAKT

Anne Mette Ølholm

Anne Mette Ølholm

Faglig koordinator, MTV-konsulent | (+45) 3046 0895 | [email protected]