eHealth til funktionelle lidelser hos unge

Funktionelle lidelser er symptomer, der eksisterer i et omfang, hvor det påvirker personens daglige funktionsevne og medfører forringet livskvalitet. Symptomerne kan ikke forklares ved fysisk sygdom, men defineres som en sygdom, hvor hjernen og kroppen af forskellige årsager er overbelastet og ikke fungerer normalt.

Baggrunden for studiet er, at flere børn og unge med funktionelle mave-tarmlidelser henvises til undersøgelse og observation i hospitalsregi. Hovedparten af disse børn og unge ses kun én gang i ambulant regi, hvorefter de afsluttes og fortsætter ved egen læge. Flere genhenvises dog igen til hospitalet, hvilket tyder på, at de ikke får et optimalt behandlingstilbud.

MÅL

Formålet med projektet er både at optimere det ambulante patientforløb for 12-17-årige med funktionelle, gastrointestinale lidelser samt sammen med de unge at udvikle et eHealth tilbud. Det skal give de unge støtte til at håndtere og leve et så normalt hverdagsliv som muligt med øget empowerment og forbedret livskvalitet som mål.

Projektet er primært kvalitativt og er baseret på Participatory Design, der som metode aktivt medinddrager både patienter, pårørende og sundhedsprofessionelle i designet og udviklingen af et elektronisk sundhedstilbud.

PROJEKTPERIODE

Start: august 2020
Slut: august 2023

MERE INFO

Projektet er et ph.d.-projekt af Rikke Pia Bendorf Andersen.

PARTNERE

,

Projektet gennemføres på H.C. Andersen Børne- og Ungehospital på Odense Universitetshospital i samarbejde med Children’s Health, Queensland Children’s Hospital i Brisbane, Australien.

EKSTERN FINANSIERING

KONTAKT

Rikke Bendorf Andersen

Rikke Bendorf Andersen

Ph.d.-studerende, cand.scient.san | [email protected]

Jane Clemensen

Jane Clemensen

Professor, sygeplejerske | (+45) 2434 2024 | [email protected]