Tidlig vurdering af innovationsprojekter med EARTH

Der er sket en stigning i udviklingen og brugen af innovativ, medicinsk teknologi på hospitaler både i Danmark og i resten af verden og forventningerne til innovationsprojekterne, fx telemedicin, droner, apps og sundheds-IT er ofte tårnhøje. Men et interviewstudie har vist, at kun ét ud af ti innovationsprojekter går i drift og leverer værdi ift. klinisk effekt, patientoplevelse, økonomi osv.

Chancen for succes kan øges ved at hospitalsledelser (og fonde eller firmaer) får hjælp til allerede tidligt i et udviklingsforløb kritisk at vurdere teknologien og dens forventede værdi. På den måde kan hospitalet bruge ressourcerne på de nye tiltag, som har høj sandsynlighed for at opnå de forventede gevinster og gøre en positiv forskel, når de er implementeret i daglig drift. Håbet er, at man derved opnår bedre brug af de midler, der anvendes på innovation til gavn for både hospital, patienter og samfund.

MÅL

Målet med ph.d.-projektet var derfor at udvikle modellen EARTH (Early Realistic assessment of innovative medical Technologies in Hospitals) til tidligt at vurdere forventet værdi af innovativ medicinsk teknologi. Værdi skal forstås bredt og omfatter den forventede fremtidige effekt på kliniske, patientmæssige, økonomiske, tekniske og organisatoriske aspekter.

RESULTATER

Forskningsprojektet undersøgte, hvordan tidlig vurdering af innovative teknologier foregår – primært i den private sundhedsindustri. Der blev foretaget en kvalitativ undersøgelse af tidlig vurdering anvendt i sundhedssektoren samt en litteraturgennemgang. Den viden dannede baggrund for at udvikle EARTH. EARTH afprøves for første gang til at lave en tidlig vurdering af værdien af  projektet Sundhedsdroner.

EARTH har i alt seks trin og centralt er en løbende vurdering, som analyserer, hvorvidt:

  1. udviklingen i udvalgte kpi’er (key performance indicators) er positiv
  2. risikoniveauet nedbringes under den tidlige udvikling af den innovative teknologi
  3. evidens og dokumentation for de forventede effekter styrkes over tid.

Den tidlige vurdering kan bruges til at understøtte udviklingsbeslutninger i projektet, samt ”go/no-go”. Dvs. hospitalsledelse eller styregruppe kan bruge den tidlige vurdering til på afgørende tidspunkter i udviklingsprocessen at beslutte, hvorvidt det er fornuftigt at udvikle videre på innovationsprojektet.

PROJEKTPERIODE

Start: august 2014
Slut: september 2017

OM PROJEKTET

Projektet var et ph.d.-projekt af Iben Fasterholdt.

PARTNERE

Projektet blev gennemført i samarbejde med Theta Collaborative, herunder professor Murray Krahn, som leder THETA. Vejleder-temaet bestod af forskningsleder Kristian Kidholm, seniorforsker Knud Bonnet Yderstræde og professor Kjeld Møller Pedersen (hovedvejleder).

EKSTERN FINANSIERING

,

Projektet er finansieret af midler fra SmartCare og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Syddansk Universitet.

KONTAKT

Iben Fasterholdt

Iben Fasterholdt

Seniorforsker, ph.d. | (+45) 2979 6704 | [email protected]

Kristian Kidholm

Kristian Kidholm

Forskningsleder, professor | (+45) 3058 6477 | [email protected]