Digitalt plejekald for patienter

I forbindelse med covid-19-epidemien har patientkald vha. kaldesnoren fra de indlagte covid-19-patienter  været udfordrende og tidskrævende på grund af de strenge krav til værnemidler, som tager tid både at iføre sig og tage af igen efterfølgende. Det er en kendt udfordring fra isolationstuer generelt, men covid-19 har givet anledning til en fokuseret indsats, da antallet af isolationsstuer potentielt kan være højt.

Patientkald er generelt en udfordring – og ikke kun ved isolation, fordi personalet ikke kender til årsagen for patientkaldet. De skal afbryde igangværende patientkontakt eller opgave for at undersøge årsagen til kaldet.

MÅL

Formålet med projektet var at udvikle og afprøve et Digitalt Plejekald, hvor patienten vha. en tablet monteret ved sengen kunne specificere tilkaldet til personalet, som modtog kaldet via en smartphone. Et specificeret, digitalt tilkald ville gøre personalet i stand til at tage en kvalificeret og begrundet beslutning om prioritering af opgaveløsning samt spare tid på værnemidler og ekstra arbejdsgange. Løsningen skulle også sikre, at personalet fik overblik over, hvem der ville løse opgaven, og at patienten fik en tilbagemelding så snart kaldet var registreret.

PROJEKTPERIODE

Start: juni 2020
Slut: marts 2021

LÆS MERE

Projektet var en del af projektet Digital Vision, som gennemføres på Afdeling for Medicinske Mavetarmsygdomme S på Odense Universitetshospital i perioden 2019-2021.

Læs mere om Digital Vision.

PARTNERE

Projektet blev gennemført på Medicinsk Afdeling M/FAM og Afdeling for Medicinske Mavetarmsygdomme S på OUH i samarbejde med MedWare.

EKSTERN FINANSIERING

Projektet var finansieret af OUH’s covid-19 innovationspulje.

KONTAKT

Malte Kongstad Deleuran

Malte Kongstad Deleuran

Innovationskonsulent | (+45) 2165 7146 | [email protected]

Michelle Lyndgaard Nielsen

Michelle Lyndgaard Nielsen

Innovationskonsulent | (+45) 2165 6406 | [email protected]