Digitalisering i sundhedssektoren via trådløse målinger

Mange patienter på Odense Universitetshospital (OUH) er koblet på forskelligt måleudstyr via ledninger, hvilket gør det svært for patienterne at bevæge sig væk fra hospitalssengen. Manglen på mobilitet kan betyde en længere helingsproces for blandt andet operationspatienter.

En måde man kan løse dette på er ved at bruge trådløst, medicinsk udstyr, der kan foretage en direkte måling. Man bruger allerede trådløst udstyr til hjemmemonitorering af blandt andet borgere med kroniske sygdomme som KOL og hjertesvigt, men trådløst udstyr, der automatisk kan overføre data til patientjournalen, er ikke blevet anvendt på hospitalet indtil nu.

For at data kan vises i patientjournalen, skal det først lagres i Region Syddanmarks platform til medicinske data fra sengeafsnittene, Medical Device Integration System (MDIC). Det har dog vist sig at være udfordrende at finde måleudstyr, der kan overføre data til MDIC uden tredjepartssoftware, der omdanner det til det rigtige dataformat. Brugen af tredjepartssoftware medfører ekstra udgifter og betyder derudover, at et eksternt firma skal håndtere patientdata.

MÅL

OUH har indkøbt personvægte, som har muligheden for at sende trådløs data i det rigtige format til MDIC-platformen og senere til IT-systemet EPJ Syd, hvilket eliminerer brugen af tredjepartssoftware. Dette projekt vil derfor undersøge, om personvægtene er et godt startpunkt for en videre udrulning af trådløst måleudstyr internt på OUH.

Projektet skal teste, hvordan MDIC og EPJ Syd fungerer til modtagelsen af trådløse data fra medicinsk godkendt udstyr, og derudover undersøge om måleudstyret kan bruges uden at personalet er til stede. Dette vil skabe forbedrede arbejdsgange for personalet, der vil få mere tid til andre opgaver, og især være fordelagtigt på Nyt OUH, hvor overvågning på afstand vil blive en nødvendighed på grund af enestuer.

PROJEKTPERIODE

Start: 1. august 2022
Slut: 31. juli 2023

MERE INFO

Projektet er forankret i Afdeling for Mavetarmsygdomme på OUH.

PARTNERE

Projektet er forankret i Afdeling for Medicinske Mavetarmsygdomme på OUH og er et samarbejde med Medicoteknisk afdeling i Region Syddanmark, MDIC-forvaltningen, Cambio og CIMT.

EKSTERN FINANSIERING

Projektet er finansieret af OUH’s Innovationspulje.

KONTAKT

Rikke Vestesen Christiansen

Rikke Vestesen Christiansen

Innovationskonsulent | (+45) 6541 7900 | [email protected]

Rikke Lyngholm Christensen

Rikke Lyngholm Christensen

Daglig leder | (+45) 2462 9727 | [email protected]