Digital Vision

Digital Vision er et projekt der virkeliggør visionerne for fremtidens hospital på én udvalgt afdeling på Odense Universitetshospital (OUH).

VISIONER BLIVER VIRKELIGHED

I innovationsprojektet Digital Vision vil OUH implementere udvalgte it-systemer og innovationsløsninger samlet på én afdeling for at høste de fulde effekter af digitaliseringens potentiale og se synergieffekter af en høj grad af digitalisering, hvor systemerne spiller sammen.

Projektets første fase kortlægger, hvilke løsninger afdelingen allerede benytter og udruller teknologiske løsninger, der allerede er i brug andre steder på OUH. Efter denne proces vil projektet identificere “huller”, hvor der er brug for udvikling af helt nye løsninger, som vil blive skabt og implementeret.

{:da}Digital Vision{:}{:gb}Digital Vision{:}

MÅLSÆTNING

Målet med Digital Vision er at sikre glidende arbejdsgange, frigøre tid til patienterne, omlægge aktiviteter og smidiggøre patientforløb på afdelingen. Digital Vision skal forberede afdelingen til Nyt OUH (det nye supersygehus i Odense) – og skabe en model for en lignende omstilling af hospitalets andre afdelinger.

AFDELING S GÅR FORREST

Digital Vision bliver udmøntet på Afdeling for Medicinske Mavetarmsygdomme S på OUH i perioden 2019-2021, hvorefter konceptet forventes at kunne opskaleres til andre afdelinger på OUH.