Digital Vision

Digital Vision er et projekt der virkeliggør visionerne for fremtidens hospital på én udvalgt afdeling på Odense Universitetshospital (OUH).

VISIONER BLIVER VIRKELIGHED

I innovationsprojektet Digital Vision vil OUH implementere relevante IT-systemer og innovationsløsninger på én udvalgt afdeling for at høste de fulde effekter af digitaliseringens potentiale og se synergieffekter af en høj grad af digitalisering, hvor systemerne spiller sammen. Dette adskiller sig fra den gængse tilgang, hvor implementering tager udgangspunkt i en løsning, som rulles ud på mange afdelinger på et hospital, uden særlige hensyn til den afdelingsspecifikke kontekst og øvrige aktiviteter på afdelingen.

Projektets første fase kortlægger, hvilke løsninger afdelingen allerede benytter, men har brug for hjælp til at få mere værdi ud af. Denne fase vil også udrulle teknologiske løsninger, der allerede er i brug andre steder på OUH, som kan gøre gavn for patienter og personale på Afd. S. Efter denne proces vil projektet identificere “huller”, hvor der er brug for udvikling af helt nye løsninger, som vil blive skabt og implementeret. Sideløbende med disse aktiviteter vil der løbende blive evalueret på de enkelte tiltag for til sidst at lave en samlet evaluering af projektets effekt for afdelingens personale og patienter.

Tidsplan for projektet:

Digital Vision

{:da}Digital Vision{:}{:gb}Digital Vision{:}

AFDELING S GÅR FORREST

Pilotafdelingen er Afdelingen for Medicinske Mavetarmsygdomme S, som er en specialafdeling med både sengeafsnit, endoskopiafsnit, ambulatorier og forskningsenhed. De ca. 150 medarbejdere på afdelingen ser ca. 200 patienter pr. dag i  ambulatorier og endoskopiafsnittet, samt råder over 21 senge til indlagte patienter. Afdelingen behandler medicinske sygdomme i mave- og tarmkanalen og leveren, og ser patienter med behov for højt specialiseret behandling fra hele Region Syddanmark.

MÅLSÆTNING

Målet med Digital Vision er at sikre glidende arbejdsgange, frigøre tid til patienterne, omlægge aktiviteter og smidiggøre patientforløb på afdelingen. Digital Vision skal forberede afdelingen til Nyt OUH (det nye supersygehus i Odense) – og skabe en model for en lignende omstilling af hospitalets andre afdelinger.

OM DIGITAL VISION

Tidsramme: Januar 2019 – december 2021
Partnere i projektet er:
  • Afdelingen for Medicinske Mavetarmsygdomme S
  • Klinisk Udvikling – Innovation & MTV, Center for Innovativ Medicinsk Teknologi
  • Klinisk IT
  • Økonomi og Planlægning
Finansiering:
OUH har afsat 4.500.000 kr til projektet, og det forventes, at der skal findes et tilsvarende beløb via eksterne fonde i løbet af projektets levetid til gennemførsel af delprojekter.