CoLab Odense

I perioden 2015-2018 satte Region Syddanmark fokus på samarbejdet mellem sektorer og virksomheder via programmet CoLab Denmark med dertilhørende lokale CoLabs, herunder CoLab Odense.

Visionen for CoLab Odense var at understøtte udviklingen af fremtidens sundhedsvæsen til at fokusere på tværsektorielt samarbejde i det offentlige sundhedsvæsen. CoLab Odense havde et tæt samarbejde med Odense Kommune, OUH og flere private virksomheder og fungerede ofte som bindeled mellem de forskellige interessenter.

MÅL

CoLab Odense beskæftigede sig med udvikling og test af innovative løsninger på kendte behov og udfordringer i sundhedsvæsnet. Fokus var på at finde nye muligheder for, at patienterne trygt og sikkert kunne bevæge sig mellem sygehus og kommune samt mestre eget liv med sygdom og modtage behandling, pleje og rehabilitering i eget hjem.
CoLab Odense skulle levere resultater på en tredobbelt bundlinje. Det betød, at CoLabs projekter både skulle give værdi for patienterne, bidrage til effektivisering af sundhedssektoren og skabe vækst i private virksomheder.

RESULTATER

CoLab Odense understøttede arbejdet med test og implementeret af velfærds- og sundhedsteknologi at have tæt kontakt i hverdagen mellem Odense Kommune og OUH, løbende dialog med private virksomheder og mulighed for direkte adgang til driften og de aktuelle behov i de kliniske afdelinger. I løbet af programmets levetid gennemførte CoLab dialoger med private virksomheder og skabte et stærkt netværk mellem de forskellige sektorer.

Baseret på de mange projekter udført i CoLab Odense, er der udarbejdet en drejebog for tværsektorielt innovationssamarbejde, som kan være en inspiration for andre, der arbejder i feltet.
Læs drejebogen her

Arven fra CoLab skal findes i de forskellige projekter, der er født af programmet, samt i det tværsektorielle samarbejde mellem kommune, hospital og det private erhvervsliv, som vil fortsætte, efter CoLab er afsluttet.

EVALUERING

Læs evalueringer af udvalgte CoLab-projekter her:

DATO

Start: 2015
Slut: 2018

EKSEMPLER PÅ PROJEKTER

CoLab Odense gennemførte mange forskellige projekter i sin levetid. Et eksempel på et generisk CoLab-projekt, som involverede flere forskellige afdelinger på OUH samt kommunen og en privat virksomhed, var projektet ”Egenmonitorering med Apple Health Kit og Mit Sygehus”. Her etablerede CoLab Odense et samarbejde mellem OUH, Odense Kommune og Apple, der gjorde det muligt for patienterne at måle deres blodtryk hjemme og sende data direkte via Apple Healthkit på deres iPhones til OUH’s elektroniske patientjournal. Læs mere om projektet her og på CIMTs egen hjemmeside her.

PARTNERE

CoLab Odense,

KONTAKT

Tessa Lind Gjødesen

Tessa Lind Gjødesen

Innovationschef på OUH, ph.d., MPM | (+45) 2916 0324 | [email protected]

Malte Kongstad Deleuran

Malte Kongstad Deleuran

Innovationskonsulent | (+45) 2165 7146 | [email protected]