“Citizen Science”; OUH og SDU lod borgerne beslutte hvad der skal forskes i

Hvert år bruger Odense Universitetshospital over 200 millioner kroner på forskning, men i år valgte man at prøve en ny tilgang til vurdering af, hvilke projekter, der skal modtage midler.
Hospitalets forskningsråd udvalgte fem sundhedsfagligt relevante og bevillingsværdige forskningsprojekter, og i samarbejde med SDU og Tv2 Fyn, blev projekterne lagt op til afstemning, hvor alle fynboer kunne være med til at vurdere, hvilket projekt, der skulle modtage op til 1 mio. kr. i forskningsstøtte.

CIMT-forsker med i de fem udvalgte projekter
Forsker i CIMT, Mette Juel Rothmann, ph.d. og forskningssygeplejerske, Endokrinologisk Afdeling M, var en af de fem udvalgte forskere, hvis projekt var med i opløbet.

Mette Juel Rothmann, ph.d. og forskningssygeplejerske, Endokrinologisk Afd. M, OUH
Mettes projekt “Telemedicinske konsultationer for patienter med diabetes eller stofskiftesygdomme” har til formål at afklare, om video-konsultationer for patienter med diabetes eller stofskiftesygdomme kan
indføres som et fast tilbud til patienterne, hvilket er noget afdelingen har eksperimenteret lidt med i det sidste års tid.

På Tv2 Fyns hjemmeside kan man blive klogere på Mettes projekt og de andre udvalgte forskningsprojekter, der kæmpede om forskningsmidlerne.

Vinderen blev  Hans Mickley, professor og overlæge, Hjertemedicinsk Afdeling B og hans projekt Hjertestarter – brug af frivillige førstehjælpere ved hjertestop. Projektet skal teste udbyttet af en model, hvor frivillige førstehjælpere ved hjælp af et GPS system guides frem til både lokalisationen af hjertestoppet og den nærmeste hjertestarter, for på den måde at øge andelen af borgere, som overlever et hjertestop. I dag er overlevelsesraten kun på 15% i Danmark, så der er bestemt plads til forbedringer på området.

Stor interesse blandt offentligheden
Prisen og forskningsmidlerne blev uddelt d. 1. maj 2017 ved et TV2 Fyn-transmitteret gallaarrangement på Svendborg Sygehus.

I afstemningsperioden havde over 12.000 personer stemt på ét af de fem nominerede forskningsprojekter, og TV2 Fyns videoer om projekterne er blevet set over 250.000 gange. På den baggrund vurderer Kim Brixen, direktør på OUH og formand for hospitalets forskningsråd, at det nye og mere borgerinddragende koncept har gavnet både patienter og forskere.

Alle har grund til at glæde sig
”Stort tillykke til Hans Mickley og hans team, men faktisk har alle forskerne, borgere og patienter grund til at glæde sig. Vores ambition var at inddrage fynboerne mere i den lokale sundhedsforskning, og med så stor opmærksomhed må det siges at være lykkes. Vi får bedre forskning, der er lettere at omsætte til konkret behandling ved at have borgerne og patienterne
med i maskinrummet, og vores fem nominerede forskergrupper har i processen fået mange
spørgsmål og brugbare tilbagemeldinger fra borgerne”, siger Kim Brixen, som er åben over for
at gentage ”Et sundere Fyn” næste år igen.