CIMT battler om digitalisering til E-sundhedsobservatoriet 2017

Innovationskonsulent Eva Lund fra Center for Innovativ Medicinsk Teknologi skal fortælle om, hvordan patienters ansøgning om befordringsgodtgørelse kan digitaliseres.

Det gør hun til E-sundhedsobservatoriet i Nyborg onsdag d. 11. oktober 2017. Se program

Eva Lund har syv minutter til at battle mod seks andre innovative e-sundhedsløsninger, og om aftenen kåres vinderen.

Den digitale ansøgning om befordringsgodtgørelse er et system, som gør alle arbejdsgange omkring udbetaling af befordringsgodtgørelse til patienter (dvs. dækning af patientens udgifter til transport) digitale – både for patienten og personalet. Patienten ansøger selv digitalt om befordringsgodtgørelse via skærme på afdelingen, hvor de registrerer sig ved at scanne deres sundhedskort. Systemet tjekker, om patienten har ret til kørselsgodtgørelse, og fra patienten ansøger om godtgørelse til det udregnede beløb udbetales, forventes der at gå maks. 48 timer.

Det digitale ansøgningssystem er implementeret på to afdelinger på Odense Universitetshospital og på vej til at blive udbredt til resten af OUH og alle de øvrige hospitaler i Region Syddanmark.

E-SUNDHEDSOBSERVATORIET

E-sundhedsobservatoriet 2017 finder sted d. 11.-12. oktober i Nyborg, og CIMT deltager igen i år i konferencen for at dele erfaringer og netværke med kollegerne fra de øvrige danske regioner.