Seniorforsker Christoph Beier

Christoph Beier

Professor, dr.med.habil., overlæge ved Neurologisk Afd. N, Epilepsiklinikken, Odense Universitetshospital.

Se Christoph Beiers publikationer

Skriv til Christoph Beier på [email protected].

Christoph Beier er specialelæge i neurologi, klinisk professor og overlæge i Neurologisk Afdeling på Odense Universitetshospital og leder af epilepsiklinikken. Han er også medlem af CIMT’s forskningsudvalg.

Christoph Beier har fået indblik i et bredt udvalg af forskningsmetoder i løbet af sin videnskabelige uddannelse på Neurologisk Afdeling på Tübingen Universitetshospital og i sin speciallægeuddannelse og videre forskning omkring kræftstamceller på Universitetet i Regensburg og Aachen i Tyskland.

Hans nuværende forskning sigter mod bedre og mere effektiv behandling af patienter med epilepsi og søvnforstyrrelser. Det kræver bedre forståelse af sygdomsmekanismen, bedre og hurtigere diagnose ved at inddrage moderne teknologier samt mere personalisering af den medicinske behandling. Bedre behandling opnås dog også ved at organisere epilepsibehandlingen bedre ved optimal inddragelse af de involverede faggrupper, brug af patientrapporterede oplysninger (PRO) og udvikling af nye digitale løsninger til visitation og ambulant udredning af patienter med ikke-livstruende sygdomme.

I den del af Christoph Beiers forskning, som er særligt relateret til CIMT, undersøger han med kvantitative og kvalitative metoder patientoplevelsen, sikkerheden og de økonomiske aspekter ved øget inddragelse af digitale løsninger, fx PRO, i ambulante behandlingsforløb.