Chatbots

De fleste har prøvet det: man mærker et symptom og går på internettet for at søge efter svar. Svarene er ofte forvirrende eller modstridende, hvilket kan føre til unødig frygt og misinformation, inden man kontakter sin læge. Derfor er tiden inde til at undersøge det potentiale, der er i at inddrage chatbots i sundhedsvæsenet, så man kan finde hurtige svar fra troværdig kilde.

Chatbots er efterhånden blevet et almindeligt syn især i den private sektor, hvor den AI-drevne teknologi har udviklet sig til at kunne forstå komplicerede sætninger. I sundhedsvæsenet skal en chatbot kunne give klinisk korrekte svar og programmeres i samarbejde med eksperter, der udformer svarene. Chatbotten skal kunne svare på de mest stillede spørgsmål, og hvis den er den mindste smule i tvivl, skal den kunne rette henvendelsen videre eller vejlede borgeren til videre kontakt. På den måde vil en stor del af patienterne modtage svar, når behovet opstår, frem for at skulle sidde i telefonkø eller møde op hos lægen eller på hospitalet.

MÅL

Projektet skal undersøge potentialet i at bruge chatbots i sundhedsvæsnet. Projektet tager afsæt i patienter med endometriose tilknyttet Gynækologisk Afdeling D på OUH.

Projektet forløber i tre faser:

  1. Afdækning af, hvad patienterne og personalet har behov for, at chatbotten skal kunne svare på, og hvad der skal til for, at de har tiltro til teknologien.
  2. Udvikling af chatbotten i samarbejde med personale og patienter. Den tekniske udvikling drives af Region Syddanmarks IT-afdeling og virksomheden SupWiz.
  3. Indsamling af brugernes erfaringer med bl.a. brugervenlighed, svarenes relevans, sprog og tillid, og om chatbotten vil kunne erstatte opkald og mindske fremsøgningen af (mis)information på nettet.

Håbet er, at chatbots vil kunne hjælpe borgeren og afklare spørgsmål, når tvivlen eller problemet opstår, samt aflaste det sundhedsfaglige personale, der i dag svarer på mange enslydende spørgsmål i telefonen og via Mit Sygehus-appen.

Erfaringerne fra projektet vil kunne bruges til fremtidig udvikling af flere chatbotsystemer i sundhedsvæsenet. Case-afprøvningen på patienter med endometriose vil fungere som springbræt til at implementere det på andre afdelinger, patientgrupper og platforme.

PROJEKTPERIODE

Start: 1. juni 2022
Slut: 31. maj 2023

MERE INFO

Projektet om chatbots involverer kunstig intelligens og er derfor også forankret hos CAI-X (Centre for Clinical AI).

PARTNERE

Projektet er et samarbejde mellem Gynækologisk Obstetrisk Afdeling D, CIMT, CAI-X og
Regionalt IT.

, ,

EKSTERN FINANSIERING

{:da}a:1:{i:0;s:62:"";}{:}{:gb}a:1:{i:0;s:62:"";}{:}

KONTAKT

Rikke Vestesen Christiansen

Rikke Vestesen Christiansen

Innovationskonsulent | (+45) 6541 7900 | [email protected]