Bidragsydere til forskning og innovation

Styrken ved Center for Innovativ Medicinsk Teknologi (CIMT) er det brede samarbejde på tværs af hospital og universitet, på tværs af hospital, kommuner og private virksomheder og på tværs af landegrænser.

Fonde og andre eksterne finansieringskilder bidrager til innovation og forskning ved økonomisk støtte til finansiering af projekterne; både forskning, innovation og evaluering.

CIMT samarbejder med en lang række private virksomheder på de forskellige innovationsprojekter. De private virksomheder bidrager til innovation ved fx at stille teknologi til rådighed eller indgå i et samarbejde om at udvikle ny teknologi sammen med CIMT og en eller flere kliniske afdelinger på Odense Universitetshospital (OUH).

Desuden bidrager de kliniske afdelinger på OUH ved at afprøve teknologi, arbejdsgange, metoder m.m. i hverdagen på hospitalet.

Sammen skaber vi innovation til gavn for patienten.