Besøg hos Medicoindustrien

Innovationsprofessor og forskningsleder Kristian Kidholm har i dag besøgt Medicoindustrien til konferencen “Behandlingsrådet kommer – konsekvenser for medicobranchen”, som er en temadag om det kommende nationale behandlingsråd. Kristian fortalte om, hvordan hospitaler – i særdeleshed OUH – arbejder med medicinsk teknologivurdering (MTV) i dag.

Se slides fra oplægget her.