App til at understøtte behandling af psoriasis

Psoriasis er en hyppig kronisk hudsygdom med en forekomst på 2-4% i befolkningen. Følgesygdomme såsom gigt, depression, hjerte-kar og stofskiftesygdomme samt behovet for vedvarende behandling gør, at den enkelte psoriasispatients sygdomsbyrde er stor.
Patienter oplever ofte en markant nedgang i livskvalitet grundet det langvarige forløb samt det betydelige besvær og mulige bivirkninger af behandlingen.

Patienternes motivation for at følge instruktioner for behandlingen varierer, og det reducerer effekten af behandlingen, da medicin, som bliver i beholderen, ikke virker. Litteraturen antyder, at op mod 50 procent af patienter ikke anvender deres behandling som anbefalet (= de er non-adhærente).

MÅL

Målet med ph.d.-projektet er at undersøge, om en app til smartphones kan hjælpe psoriasispatienter med at overholde den udskrevne lokalbehandling (= øge adhærens) samt undersøge, om appen kan mindske graden af psoriasis og øge livskvalitet.

Det forventes, at projektets resultater kan videreføres til behandlingen af andre længerevarende dermatologiske lidelser.

Jane Clemensen

DATO

Start: Klinisk afprøvning påbegyndt januar 2017
Slut: Klinisk afprøvning afsluttet august 2017

LÆS MERE

Projektet er delstudie i et ph.d.-projekt af Mathias Tiedemann Svendsen.

Se Mathias Tiedemann Svendsens publikationer.

Skriv til Mathias.

PARTNERE

Projektet gennemføres i samarbejde med LEO Pharma.

KONTAKT

Jane Clemensen

Jane Clemensen

Klinisk forskningsleder | (+45) 3057 6717 | [email protected]