App til at understøtte behandling af psoriasis

Psoriasis er en hyppig kronisk hudsygdom med en forekomst på 2-4% i befolkningen. Følgesygdomme såsom gigt, depression, hjerte-kar og stofskiftesygdomme samt behovet for vedvarende behandling gør, at byrden for den enkelte psoriasispatients er stor.

Patienter oplever ofte en markant nedgang i livskvalitet grundet det langvarige forløb samt det betydelige besvær og mulige bivirkninger af behandlingen.

Patienternes motivation for at følge instruktioner for behandlingen varierer, og det reducerer effekten af behandlingen, da medicin, som bliver i beholderen, ikke virker. Litteraturen antyder, at op mod 50 procent af patienter ikke anvender deres behandling som anbefalet, dvs. de er non-adhærente.

MÅL

Målet med ph.d.-projektet var at undersøge, om appen MyPso SmarTopTM Version 1.0 i kombination med den elektroniske monitor SmarTopTM kunne hjælpe psoriasispatienter med at efterleve deres lokalbehandlingsplan (dvs. øge adhærens til behandlingen) samt undersøge, om appen kunne mindske graden af psoriasis og øge livskvalitet.

RESULTATER

Appen med elektronisk monitor blev testet i et randomiseret kontrolleret forsøg, der inkluderede 134 psoriasispatienter fordelt på enten en non-interventionsgruppe eller en interventionsgruppe. Resultaterne viste, at appen til smartphones forøgede andelen af adhærente psoriasispatienter til et calcipotriol/betamethason dipropionat skumprodukt, og samtidig reducerede appen psoriasis på en statistisk og klinisk signifikant vis.

Det forventes, at projektets design kan videreføres til at teste andre komplekse interventioner, der skal øge adhærens til en behandling. Resultater fra projektet kan videreføres til behandlingen af andre længerevarende dermatologiske lidelser.

PROJEKTPERIODE

Start: Klinisk afprøvning påbegyndt januar 2017
Slut: Klinisk afprøvning afsluttet august 2017

Ph.d.’en blev forsvaret d. 13. december 2018

LÆS MERE

Projektet var delstudie i et ph.d.-projekt af Mathias Tiedemann Svendsen, speciallæge i dermato-venerologi ved Hudafdeling I og Allergicentret, OUH.

Læs artikel om projektet i Dermatologisk Tidsskrift

Skriv til Mathias.

Se Mathias’ publikationer.

PARTNERE

Projektet blev gennemført i samarbejde med LEO Pharma.

KONTAKT

Mathias Tiedemann Svendsen

Mathias Tiedemann Svendsen

Overlæge, Ph.d. | (+45) 6541 1667 | [email protected]

Jane Clemensen

Jane Clemensen

Professor, sygeplejerske | (+45) 2434 2024 | [email protected]