App skaber værdi for diabetespatienter og pårørende

Projektet “Mit Diabetesforløb på Tværs” har videreudviklet appen Mit Sygehus, så den nu kan bruges tværsektorielt, så hospital, kommune og patient kan kommunikere sikkert med hinanden.

Appen er nu evalueret for at undersøge, om patienter, pårørende og sundhedsprofessionelle oplever, at de får adgang til relevante informationer og har værdi af appen.

Resultaterne peger på, at Mit Sygehus skaber værdi for især patienter og pårørende. De har især stor nytte af de informationer, de finder på appen, som er udarbejdet af læger og sygeplejersker på hospitalet.