Ambulantcenter Svendborg

Svendborg Sygehus er i gang med at blive udviklet til et attraktivt og veludbygget specialsygehus på vej mod 2022, hvor Nyt OUH står klar.

I den forbindelse er programmet “Ambulantcenter Svendborg” igangsat. Det er et virtuelt center på Svendborg Sygehus, der skal danne ramme for at videreudvikle og kvalificere brugen af virtuelle forløb samt gennem en række konkrete delprojekter udvikle digitale løsninger til sammenhængende forløb for patienten.

Programmet er en paraply for indsatser, der handler om at omlægge mest muligt til ambulant behandling.

MÅL

Det virtuelle center har fokus på tilgængelighed effektivitet og koordination for at give patienten et godt, ambulant forløb med behandling samme dag. Centeret er et vigtigt skridt i arbejdet med det nære og sammenhængende sundhedsvæsen.

Konkret skal Ambulantcenter Svendborg danne ramme om projekter, der identificerer, kvalificerer og understøtter brug af digitale løsninger til behandling og pleje tættere på borgerens hjem, og som sikrer større sammenhæng i patientens forløb.

Ambulantcenter Svendborg understøtter bl.a. projekterne

samt hjælper personalet til at bruge flere videokonsultationer via uddannelse og fokus på arbejdsprocesser.

RESULTATER

I regi af programmet Ambulantcenter Svendborg blev der fra 2019 til 2021 gennemført otte projekter og initiativer med fokus på virtuelle patientforløb og digitale løsninger til sammenhængende patientforløb. Herudover blev der af klinikere og styregruppen i fællesskab identificeret ni overordnede temaer, som er vigtige i arbejdet med digitalisering af Svendborg Sygehus.

Der blev i perioden fundraiset 8,16 mio. kr. til gennemførelse af projekterne.

PROJEKTPERIODE

Start: 2019
Slut: 2021

PARTNERE

KONTAKT

Malte Kongstad Deleuran

Malte Kongstad Deleuran

Innovationskonsulent | (+45) 2165 7146 | [email protected]