ACQUIRE-ICD: Webplatform til hjertepatienter med defibrillator

Mange patienter med hjertesvigt får indopereret en defibrillator (ICD-enhed) for at forhindre pludselig hjertedød. Hjertesvigt forårsager funktionsnedsættelse, depression og reduceret livskvalitet. Risikoen for hospitalsindlæggelse og død er høj, og forekomsten er stigende.  

Det er vanskeligt præcist at forudse, hvornår patienters tilstand forværres, bl.a. på grund af at ICD-patienters tilstand nu oftere fjernovervåges, hvilket har reduceret antallet af ambulante hospitalsbesøg. ACQUIRE-ICD er en innovativ og bæredygtig løsning, da det bygger på patientcentrerede og personaliserede værktøjer, som skal hjælpe patienter til at påtage sig en mere aktiv rolle i håndteringen af deres sygdom.

MÅL

Formålet med ACQUIRE-ICD er at gøre patienterne til aktive medspillere i håndteringen af deres sygdom, så de indgår i beslutninger om deres behandling. I den forbindelse bliver der udviklet en interaktiv webplatform, som giver patienterne mulighed for at holde øje med deres egen sundhedstilstand, opspore forværringer på et tidligt tidspunkt og kommunikere med den ICD-klinik, som de er tilknyttet. Platformen skal også informere sundhedspersonale om ændringer i patienters symptomer for at sikre tidlig indgriben, støtte fælles beslutningsprocesser og skræddersyet behandling til patienterne.

PROJEKTPERIODE

Start: 2015
Slut: 2022

EKSTERN FINANSIERING

Projektet finansieres i samarbejde med TrygFonden, Patient@Home og Lundbeckfonden

,

KONTAKT

Thomas Schmidt

Thomas Schmidt

Seniorforsker, lektor | (+45) 2423 7434 | [email protected]