Årsrapport 2021

Med lanceringen af Centre for Clinical AI (CAI-X) og Centre for Clinical Robotics (CCR) i 2021 er arbejdet med forskning, innovation og evaluering af forskellige former for ny teknologi nu fordelt på tre centre med hver deres speciale og fokus, men samarbejdet på tværs er stadig stærkt og nødvendigt for at opnå de nødvendige resultater på vej mod fremtidens sundhedsvæsen.

Derfor har vi samlet overblikket fra 2021 i en fælles årsrapport, så du som læser får et samlet billede af målsætningerne, indsatserne og resultaterne på tværs af alle tre centre.

Læs Årsrapporten 2021 her. 

Noget af det, der for CIMT er værd at fremhæve fra det forgangne år, er bl.a.:

  • Det store projekt Digital Vision, som har kørt på Afdeling for Medicinske Mavetarmsygdomme S siden 2019, er afsluttet. Projektet har testet over 20 teknologier i perioden. Vi afventer endnu den endelige evalueringsrapport og forskningsresultaterne.
  • Vi har etableret et XR-netværk på OUH, som rummer de forskellige former for teknologi til “udvidet virkelighed”, fx Virtual Reality. I netværket kan vi understøtte hinanden i hele processen med at anvende ”ny” teknologi i sundhedsvæsenet.
  • Vi har styrket forskningen med en ny forskningsstrategi og oprettelsen af en PhD Club, hvor ph.d.-studerende kan udveksle erfaringer, ideer og inspiration.
  • Det samlede antal registrerede, videnskabelige artikler i peer review er vokset til 70, hvilket er det højeste antal i fem år. Det er et meget imponerende resultat, som placerer CIMT i en førerposition i Danmark inden for forskning i innovative digitale sundhedsløsninger.

Læs Årsrapporten 2021 her.