3D-kamera til monitorering af komplicerede fodsår

Diabetes (sukkersyge) kan medføre vanskelige, dybe fodsår, der er tids- og ressourcekrævende at få til at hele – og i værste fald kan fodsårene ende med amputation af en tå, fod eller underben.

Det er vigtigt at kunne vurdere, hvorvidt sårhelingen forløber tilfredsstillende, så man på et tidligt tidspunkt kan foretage justeringer i behandlingen. Adskillige studier har vist, at sårstørrelsen herunder dybden, er en af de væsentligste faktorer for forsinket heling.

3D-KAMERA SIKRER PRÆCISE MÅLINGER AF SÅR

Patienter med diabetiske fodsår skal derfor tit til behandling på hospitalet, men med telemedicinsk behandling kan de blive behandlet hjemme eller på et nærliggende sygehus/klinik af en sygeplejerske.

Sygeplejersken har kontakt til en speciallæge via en telemedicinsk løsning, hvor hun deler billeder af sårene, som hun tager hjemme hos patienten, så lægen kan se dem og rådgive omkring behandling. Det betyder, at speciallægerne ikke så tit ser fodsåret med egne øjne.

Når lægerne primært skulle bedømme sårene via billeder, viste det sig, at de eksisterende billeder og manuelle opmålingsmetoder af sårstørrelse ikke var tilstrækkelige. Det er vigtigt at kende de præcise mål for et sår, herunder også gerne dybde og volumen, når man igangsætter behandling, og derfor opstod ideen til 3D-fotografering af fodsår for at forbedre den telemedicinske behandling.

På baggrund af et ph.d.-studie af den telemedicinske service og udvikling af en prototype på et 3D-kamera efterfulgt af et ph.d.-studie, der foretog klinisk validering af 3D-kameraet, har 3D-teknologien vist sig at kunne være et værdifuldt supplement til konventionelle monitoreringsmetoder af diabetiske fodsår. Det er nu op til virksomheden bag prototypen, Teccluster, at udvikle en markedsklar version af kameraet.

Fordele:

  • Patienterne sparer tid og ressourcer på transport til og fra hospitalet ved at blive tilset af en sårsygeplejerske i eget hjem.
  • 3D-fotograferingen giver mere præcis behandling end almindelige billeder, så behandlingstiden kan afkortes.
  • Den mere præcise behandling forhindrer unødige komplikationer og indlæggelser.
  • Kameraet vil også kunne bruges på sygehuse, i hjemmeplejen, på sociale institutioner osv.

3D-KAMERA TIL FODSÅR I TV

I forbindelse med DR’s programserie “Danskernes Akademi”, har DR’s journalister lavet en video om 3D-kameraet, betydningen for behandlingen af diabetiske fodsår samt samarbejdet mellem klinisk personale og industrielle partnere.

Se videoen fra DR