Uffe Kock Wiil – forskningsleder

cimt-innovativ-medicinsk-teknologi-velfærdsteknologi-forskning-telemedicin-sundhedsteknologi-sundhedsvæsen-digitalisering

Teknisk forskningsleder, ph.d., professor ved Center for Health Informatics and Technology, SDU

Se Uffe Kock Wiils publikationer

Uffes forskning fokuserer på data – hvordan man indsamler, analyserer, grupperer, sorterer og visualiserer store mængder data. Han er forskningsleder på Patient@home, som med et budget på over 300 mio. kr. er Danmarks største forskningssatsning inden for velfærds- og sundhedsteknologi.

Bedre overblik over data giver bedre grundlag for beslutninger både hos sygehusledelsen, sundhedspersonalet og patienterne.

”Jeg håber på, at jeg med min sundhedsteknologiske baggrund kan lave teknologi, der kan nå helt ud i klinikken, bringes i drift og gøre en forskel for personalet og patienterne. I yderste konsekvens er vi med til at redde menneskeliv eller forhindre at patienterne mister funktionsevne. Det giver mening!”

Uffe er programleder for SDU’s strategiske indsatsområde inden for velfærdsinnovation.

Uffe har publiceret over 200 videnskabelige artikler og er redaktør ved en række internationale tidsskrifter.

Ph.d.-studerende

Nuværende

  • Charlotte Myhre: Telemedicin som en mulighed for optimering af ortopædkirurgisk patientforløb (Medvejleder)
  • Pernille Ravn Jakobsen: Mobil sundhedsteknologi – et tilbud til postmenopausale kvinder, der får konstateret osteoporose (Medvejleder)

Afsluttede

  • Thomas Scmidt: Identifikation af højrisikopatienter – Analyse af patientdata til udvikling af ny model til identifikation af risikopatienter