«

»

jul 04 2017

– Samarbejdsnetværk på tværs af atlanten giver værdi for CIMTs forskere

I foråret 2017 underskrev CIMT og netværket Transatlantic Telehealth Research Network en samarbejdsaftale om gensidig sparring og udveksling af både forskningsresultater og forskere inden for sundhedsinnovation og telemedicin, baseret på  længere tids samarbejde.

Kontakten med netværket fik CIMT gennem forskningsenheden for velfærdsteknologi på Aalborg Universitet, hvor lektor Birthe Dinesen forsker i telemedicin og har flere samarbejdsprojekter med de amerikanske universiteter i TTRN-netværket.

Allerede kort tid efter aftalen er igangsat, er der flere resultater af samarbejdet.

I juni måned ankom Dr. James Marcin, chef for det telemedicinske område på University of California Davis Children’s Hospital til Danmark, hvor han skal være gæsteprofessor på Aalborg Universitet, hvilket CIMT også får glæde af.

I løbet af sit besøg i Danmark, har han bl.a. holdt et oplæg omkring sine erfaringer med telemedicin for OUHs afdelinger, som kan ses her: OUH Talk 28. juni 2017: Telemedicine in Pediatrics: Increasing quality and reducing costs of care

Et andet resultat af samarbejdet er, at to af OUHs telemedicin-forskere, Jane Clemensen og Kristian Kidholm, i september er med som talere på en konference i USA, som TTRN-netværket afholder. Konferencen hedder Global Innovation in Telehealth: Private & Public Sector Opportunities og afholdes d. 25.-26. september på de to universiteter UC Berkeley og UC Davis i Californien, som begge indgår i TTRN.

Programmet har fokus på telehealth og global innovation, og vil udpege de nyeste teknologiske udviklinger inden for telehealth samt vise eksempler på anvendelse af teknologierne. På konferencen skal Kristian og Jane præsentere forskningsresultater fra OUHs innovationsprojekter.

Kristian og Jane skal desuden dele ud af deres erfaringer på et ph.d.-kursus for studerende i TTRN-netværket, som afholdes på Aalborg Universitet d. 27 august til 1. september 2017.

”OUH har gennem TTRN kontakt til førende amerikanske forskere fra bl.a. UC Berkeley og UC Davis, og det giver helt unikke muligheder for vores studerende og vores seniorforskere. På konferencen i Berkeley kan vi præsentere resultaterne fra OUHs egen forskning, og se eksempler på nye teknologier, som er på vej ind i det amerikanske sundhedsvæsen, og på den måde lære nyt”, siger Kristian Kidholm, forskningsleder i CIMT.

Permanent link til denne artikel: http://cimt.dk/ttrnnetvaerkgivervaerdi/