Telemedicinsk behandling af fodsår

Diabetes (sukkersyge) er en sygdom, som let kan medføre vanskelige fodsår, der er dybe og både tids- og ressourcekrævende at få til at hele. For at spare patienten for adskillige besøg på hospitalet med tilhørende transporttid, tilbyder Region Syddanmark at behandle patienterne hjemme ved hjælp af telemedicin.

En sygeplejerske behandler patientens sår hjemme og kan sende billeder af såret til en elektronisk journal. Specialister kan derefter se billederne og vejlede i fortsat pleje og behandling.

I behandlingen er det vigtigt at kende de præcise mål for et sår, og de eksisterende målinger var ikke nok, når specialisterne ofte kun så sårene på billeder. Derfor opstod ideen til et 3D-kamera.

MÅL

Målet med ph.d.-projektet var at udvikle en 3D-scanner til diabetiske fodsår. 3D-scanneren skulle gøre det muligt at bestemme størrelse og dybde på fodsåret hurtigere end ved de eksisterende målemetoder.

RESULTATER

3D-scanneren viste sig at give en høj nøjagtighed i forhold til størrelse og overflade på fodsåret. Den var derfor en brugbar metode til at fotodokumentere sårenes udvikling eller heling.

3D-scanneren vil forbedre kvaliteten af telemedicinsk behandling af fodsår samt sikre mere nøjagtig diagnose og henvisning af patienter.

Kristian Kidholm Jane Clemensen

DATO

Start:
Slut: oktober 2015

Projektet var et ph.d.-projekt af Benjamin Schnack Rasmussen.

Hælsår 1

KONTAKT

Kristian Kidholm

Kristian Kidholm

Samfundsvidenskabelig forskningsleder | (+45) 3058 6477 | [email protected]

Jane Clemensen

Jane Clemensen

Klinisk forskningsleder | (+45) 3057 6717 | [email protected]