↑ Tilbage til Projekter

MTV og Evaluering

MTV-gruppen arbejder projektbaseret og kan involveres efter behov i MTV-projekter på OUHs kliniske afdelinger.

Konsulenterne indgår på alle niveauer fra vejledning/supervision til projektledelse med ansvar for projektets fremdrift, afhængig af hvad afdelingen ønsker for det specifikke MTV-projekt.

Vores særlige kompetencer indbefatter bl.a.:

  • Evaluering af telemedicinske og velfærdsteknologiske løsninger

  • Systematisk litteratursøgning

  • Udarbejdelse af MTV-rapporter

  • Udarbejdelse af mini-MTV’er

  • Rådgivning (bistand vedr. design af projekter, metode og evalueringstilgange)

  • Undervisning i MTV og mini-MTV

  • Økonomiske analyser

  • Business cases

 

Projekter under MTV og Evaluering:

 

EU-projekter enheden deltager i:

SmartCare
MTV-gruppen er ansvarlig for gennemførelse af en validering af MAST-modellen. Valideringen foretages dels i form af en workshop med 20 sygehusledere fra 12 Europæiske lande, dels i form af en Delphi-proces, hvor deltagerne skal vurdere vigtigheden af information om de forskellige MAST-domæner og komme med forslag til nye domæner og emner, som MAST bør omfatte. MTV-gruppen deltager også i udviklingen af en ny MAST-model til vurdering af Integrated Care-teknologier i løbet af sommeren 2016.
SmartCare afsluttes i juli 2016.

Kontaktperson: Kristian Kidholm, kristian.kidholm@rsyd.dk

Connected4Health
MTV-gruppen indgår, i samarbejde med Syddansk Sundhedsinnovation, som eksperter i evaluering i dette projekt, som undersøger værdien af telemedicin via lyslederkabel (også kaldet Fiber To the Home). Der gennemføres pilotstudier i Sverige, Finland og Danmark, og MTV-gruppen bistår de lokale projekter med at sikre, at alle MAST-domæner bliver afdækket i de lokale projektevalueringer.

Kontaktperson: Kristian Kidholm, kristian.kidholm@rsyd.dk

 


Tidligere projekter:

 

Afsluttede EU-projekter 

United4Health

Kristian Kidholm er arbejdspakkeleder for WP3 om evaluering, idet projektet anvender MAST som evalueringsramme. MTV-gruppen har også været ansvarlig for gennemførelse af de økonomiske analyser af projektet.

Permanent link til denne artikel: http://cimt.dk/projekter/mtvevaluering/