↑ Tilbage til OUH: Et innovativt hospital

Videotolkning

Videotolkning er tolkebistand leveret via videokonference.

Videotolkning blev implementeret fra 2009 til 2012, som en del af et nationalt projekt i alle de danske regioner, og fungerer i dag som en del af den daglige Statistik implementering i regioner, 2013drift på de kliniske afdelinger. Region Syddanmark er den region i landet, der er kommet længst med implementering og ibrugtagning af videotolkning.
Du kan læse om projektets og dets resultater her.

I Region Syddanmark er målet, at videotolkning bliver den foretrukne måde at tolke på i både somatikken og psykiatrien, og det går fint fremad:
Ved udgangen af 2014 udgjorde videotolkning 64% af det samlede antal tolkninger i regionen (sygehusenheder + psykiatrien) og 88% af alle tolkninger foretaget på Odense Universitetshospital.

 

Videotolkning bruges ved konsultationer med patienter, der ikke taler og forstår dansk godt nok til at kommunikere med personalet. Tolkning via videokonferenceudstyr skaber et rum, hvor patient, læge og tolk kan se og høre hinanden, men hvor tolken ikke længere er fysisk tilstede. Videotolkning er tilgængeligt på stort set alle sprog, og det er også muligt at benytte videokonferencesystemerne til at gennemføre tegnsprogstolkning med tale- og hørehæmmede patienter.

Videotolkning er let tilgængeligt, og både behandlere og patienter har udtrykt gode erfaringer med den nye måde at anvende tolken. 

Resultater i klinikken
Alt i alt er både patienter og personale meget glade for videotolkning, og erfaringerne viser, at det giver mere effektive tolkninger – og dermed patientsamtaler. Desuden sparer personalet tid i de tilfælde, hvor de afventer påbegyndelse af en konsultation, fordi tolken ikke er mødt op. Som håbet, har det også vist sig at videotolkning reducerer brugen af pårørende som oversættere og reducerer risikoen for at tolken og patienten kender hinanden fra nærmiljøet, hvilket kan give etiske problemer og skabe pinlige situationer.

Derudover kan en infrastruktur med videotolkning dække behovet for tolkning af flere sprog, så mindre sprogområder kan dækkes, da tolkningen ikke længere er begrænset af, om der er tolke i nærheden, som kan tolke på de små sprog.
Forventningen er også, at tolkene i højere grad bliver specialiserede i medicinsk tolkning, med den øgede mængde af tolkninger for regionens sygehuse.
Ydermere er det med videotolkning også muligt i højere grad at tilbyde akutte tolkninger, da tolken blot behøver at være ledig, og ikke skal transportere sig til hospitalet. Videotolkning muliggør også at gennemføre fysiske undersøgelser af patienten med tolkning, da kameraet kan slukkes uden at man mister lyden.
En ekstra fordel for klinikken er, at booking-processen er blevet gjort digital, og det er nu lettere for hospitalet at holde øje med og kontrollere brugen af tolke, og det er blevet nemmere for afdelingerne at gennemse og ændre deres bookinger.

Fra denne situation...

Fra denne situation…

Tolkning2 kopi

… til denne! Klinikere og patienten er alene i rummet og tolkningen kommer derved til at fylde mindre i samtalen end hvis tolken var fysisk til stede.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lokale kontaktpersoner for videotolkning:
Arndis Svabo, Odense (arndis.svabo@rsyd.dk)
Vibeke Amelung, Svendborg (vibeke.amelung@rsyd.dk)
Melanie Lassen – kontaktperson i indkøbsafdelingen vedr. kontrakten med Tolkekontoret (Melanie.Lassen@rsyd.dk, Tlf. 6541 3287, Mobil 3030 5287)

Kontaktperson vedr. implementeringsprojektet:
Eva Lund, Projektleder i CIMT, eva.lund@rsyd.dk, tlf.: 6088 1811.

 

MedCom har lavet en film om videotolkning, som kan ses her: 

Permanent link til denne artikel: http://cimt.dk/ouhinnovativthospital/videotolkning/