↑ Tilbage til OUH: Et innovativt hospital

Videokonference til fx operationsforberedelse mellem sygehusenheder

Videokonference er et af Region Syddanmarks helt store fokusområder, da det bidrager til mere effektive arbejdsgange samt besparelser i tid og transport. Regionen har i de forgangne år investeret massivt i at etablere en omfattende infrastruktur for videokonference, og har nu over 500 systemer installeret i stabe og kliniske afdelinger på alle sygehuse, psykiatrien samt administrative enheder i regionen.
Med videokonference sparer medarbejdere i regionen både ressourcer og tid på transport samt opnår effektive møder med kolleger på tværs af regionen.

Og på OUH – regionens specialistcenter for en lang række operationer og behandlinger – har man opsat avancerede installationer med videokonference og datadeling, som bl.a. bruges til at koordinere patientforløb samt forberede operationer på patienter, som kommer til OUH til operation fra et andet sygehus i regionen.

På både Gynækologisk Obstetrisk Afd. D og Hjerteafdeling B, bruger man såkaldte 4-skærmsløsninger til faste ugentlige konferencer med kolleger fra andre sygehuse i regionen samt Region Sjælland hvorfra OUH også modtager patienter til operation. Ved konferencerne deltager forskellige faggrupper lige fra kirurger til radiologer og man får på den måde forberedt patientforløb og behandlinger i samarbejde med kollegerne fra de andre sygehuse. Tidligere foregik disse konferencer fysisk, hvilket betød af specialisterne måtte bruge meget tid på at køre ud til de andre sygehusenheder for at få al information.

Photo 11-03-14 11.17.44

Videokonference Afd D (1) - Kopi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktperson

Lisbeth Jørgensen
Projektleder

Tlf: +45 3055 5137
Mail:  Lisbeth.irene.joergensen@rsyd.dk

 

Eva Lund
Projektleder

Tlf: +45 6088 1811
Mail: Eva.lund@rsyd.dk

Permanent link til denne artikel: http://cimt.dk/ouhinnovativthospital/videokonference/