↑ Tilbage til OUH: Et innovativt hospital

Telemedicinsk sårbehandling

Sårprojektet er et samarbejde mellem alle hospitalsenhederne i Region Syddanmark og 20 af regionens kommuner. I sin helhed går projektet ud på, at forbedre samarbejdet om behandlingen af diabetiske fodsår. Formålet er at undersøge, om man kan forbedre behandlingen og udvikle samarbejdet mellem sundhedspersonalet i sektorerne ved at anvende telemedicinske tværsektorielle konsultationer.

Diabetes er en sygdom som let kan medføre vanskelige fodsår, der er dybe og både tids- og ressourcekrævende at få til at hele – og i værste fald kan fodsår ende med amputation af en tå, fod eller underben.

De ca. 200 patienter som deltager i projektet om diabetiske fodsår (dvs. at de modtager den telemedicinske løsning), skal i projektperioden ikke komme til kontrolbesøg i ambulatoriet nær så hyppigt, men derimod primært kontrolleres i eget hjem via telemedicinsk udstyr. En kommunal sygeplejerske tager billeder af såret med en mobiltelefon og sender så billedet til en elektronisk sår-journal. Specialister på sygehuset kan derefter se billedet og vejlede i fortsat behandling og pleje. Patienten behøver altså ikke bruge tid og kræfter på transport til og fra sygehus, men får alligevel samme faglige og trygge behandling.

Det er vurderet, at telemedicinsk sårbehandling har så gavnlig en effekt, at det nu bliver udrullet nationalt. I den forbindelse har Digitaliseringsstyrelsen lavet denne korte video om løsningen:

Ved projektets afslutning sammenholdes resultaterne fra projektet med resultater fra den gængse hverdag, hvor patienter stadig kommer til kontrol på sygehus (kontrolgruppe), og på den måde kan omfanget af den kliniske effekt belyses.

Derudover evalueres andre perspektiver i forhold til en overordnet implementering af den telemedicinske løsning i en større analyse, som en del af det europæiske projekt RENEWING HeALTH. Denne analyse vil se på de økonomiske, organisatoriske og patientmæssige konsekvenser ved indførelsen af telemedicinske konsultationer til behandling af diabetiske fodsår. RENEWING HeALTH-projektet har til formål at evaluere og sammenligne telemedicinske løsninger med henblik på storskala-implementering på regionalt, nationalt og europæisk plan. Læs mere om RENEWING HeALTH her.

På sigt kan det blive en mulighed, at patienterne selv kan tage billeder og indsende dem til sår-journalen, ligesom det er hensigten på sigt at behandle patienter med andre slags sår via samme telemedicinske løsning, men dette vil evt. være et helt projekt i sig selv, da der er mange ting, der skal tages hensyn til i forbindelse med at give patienter adgang til egne sundhedsdata.

Sårsygeplejersken besøger patienten i hjemmet og tager et billede af såret, som lægen efterfølgende kan se i den elektroniske sårjournal og ud fra billedet vejlede sygeplejersken til den rette behandling.

Diabetic Foot Ulcer
Sårsygeplejersken besøger patienten i hjemmet og tager et billede af såret, som lægen efterfølgende kan se i den elektroniske sårjournal og ud fra billedet vejlede sygeplejersken til den rette behandling.

Kontaktperson
Lise Kvistgaard Jensen
Projektleder
Tlf: +45 2133 3517
Mail: lise.kvistgaard.jensen@rsyd.dk

Permanent link til denne artikel: http://cimt.dk/ouhinnovativthospital/telemedicinsk-saarbehandling/