↑ Tilbage til OUH: Et innovativt hospital

Center for Robot-Assisteret Kirurgi (RAK)

RAK-centret er et samarbejde mellem fire afdelinger på OUH, som alle udfører robotkirurgi på deres patienter; Urinvejskirurgisk Afdeling L, Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling D, Kirurgisk Afdeling A samt Kar- og thoraxkirurgisk Afdeling T.

Robotterne benyttes pt til en lang række operationer inden for de fire kliniske områder:

  • prostatakræft
  • nyrecancer
  • blærecancer
  • nyre pyelo-plastik
  • nedre gastro-operationer
  • thorax-kirurgi
  • operationer for kræft i livmoder og livmoderhals.

 

Robotterne

I RAK har man to robotter af typen Da Vinci SI, som står i hver sin operationsstue. Der er etableret egne anæstesi-faciliteter samt egne opvågningspladser til de robotopererede patienter. I operationsstuerne er der skabt god plads til de store robotter og personalet.

De 2 robotkonsoller står ligeledes på operationstuerne og bruges ved træning af nye kirurger. På den måde kan en erfaren kirurg “glide” mellem stuerne og vejlede under operation. Ligeledes har den ene konsol monteret en simulator, så yngre kirurger kan træne, når robotten ikke er i brug.

Derudover har man installeret særligt videoudstyr i operationsstuerne, som kan bruges til at streame operationer under konferencer og møder andre steder – når patienten tillader det. Det giver OUH en særlig mulighed for at dele viden i undervisningsøjemed og blandt fagfolk ude i verden.

Da Vinci - joystick controlDa Vinci-robotterne bliver styret af en læge ved hjælp af et joystick, som bevirker, at lægen kan foretage kompliceret kirurgi på meget små organer og på meget lidt plads gennem 5-6 små huller i kroppen. Dermed minimerer lægerne den skade, som en åben operation kan medføre. Det kan betyde kortere indlæggelsestid, en minimal risiko for blodtab og infektioner, og at patienter dermed kommer hurtigere på benene igen.

Samtidig er robotassisteret kirurgi mindre fysisk belastende for kirurgerne end åben kirurgi og almindelig kikkertkirurgi, hvilket der i øjeblikket forskes i effekten af. Ydermere ser det også ud til, at robotkirurgien i langt mindre grad end åben kirurgi medfører risiko for infektioner. Siden man begyndte med robotassisteret kirurgi på OUH, har man stort set ikke oplevet, at patienter får infektioner efter operation.

 

Se en demonstrationsvideo af hvordan robotterne fungerer her:

 

Forskning og fremtiden

OUH udfører i dag omkring 1000 robotkirurgier årligt og oplever klare fordele ved metoden, men der mangler stadig meget evidens og dokumentation på området. Man ved, at de fleste patienter føler sig mere friske efter en operation med robotassisteret kirurgi, men det er ikke dokumenteret hvorfor. Det – og meget mere – ønsker man at blive klogere på. RAK er derfor også et stærkt forskningscenter, som arbejder med at dokumentere, forske og udvikle på området, med det erklærede formål at blive et Center of Excellence inden for robotassisteret kirurgi.
Robotkirurger fra OUH arbejder tæt sammen med forskere fra SDU (Syddansk Universitet), om at finde og udvikle robottyper, som kan anvendes i fremtiden. Se indslag fra DR, omkring dette samarbejde.

Flere og flere patientgrupper er begyndt at efterspørge robotoperation frem for traditionel operation og derfor gennemføres 2/3 af alle prostatakræftoperationer i dag som robotassisteret kirurgi, fordi man kan dokumentere, at man kan lave bedre nervebesparelse og derved øge chancen for en bedre potens efter denne type operation. Den øgede efterspørgsel har betydet et øget pres på kirurgerne og de to operationsrobotter, og endda en opbygning af ventetider på robotkirurgi.

Derudover ønsker flere og flere afdelinger også at begynde at foretage robotkirurgi og få adgang til robotterne i RAK. Derfor arbejdes der hårdt på at dokumentere de gavnlige effekter af robotoperationerne i en sådan grad, at der kan bevilges en Da Vinci-robot mere i løbet af 2016. Der blev allerede gjort plads til en tredje robot, da RAK blev etableret i 2014 i håb om, at området ville vokse i løbet af kort tid.

 

Om RAK

Center for Robot-Assisteret Kirurgi (RAK) åbnede på OUH d. 5. november 2012 i den gamle skadestues faciliteter. OUH fik allerede sin første kirurgi-robot i starten af 2012, men udvidede med etableringen af RAK til to robotter og flere uddannede kirurger.

Den overordnede ledelse af RAK-centret varetages af oversygeplejerske Lone Hedemand fra Urinvejskirurgisk Afd. L. I det daglige ledes RAK af afdelingssygeplejerske Tina Kofoed Steffensen også fra Urinvejskirurgisk Afd. L sammen med to specialeansvarlige sygeplejersker.

 

Kontakt:
Lone Hedemand
Oversygeplejerske, Urinvejskirurgisk Afdeling L
Leder af Center for Robot-Assisteret Kirurgi (RAK)
Mail: Lone.Hedemand@rsyd.dk

Permanent link til denne artikel: http://cimt.dk/ouhinnovativthospital/robotkirurgi/