↑ Tilbage til OUH: Et innovativt hospital

Mobil sundhed – en ny måde at kommunikere på

Apps til patienter og personale er med til at skabe nye måder at kommunikere på ved Odense Universitetshospital, både i kommunikationen med patienterne, men også i arbejdsgangene for personalet.

Udvikling og implementering af apps på OUH foregår i CIMTs enhed for digital innovation, i tæt samarbejde med det kliniske personale, patienter og app-udviklere. Formålet med at skabe apps er at udvikle løsninger, som kan forbedre kommunikationen med og information til hospitalets patienter og fx hjælpe patienter med at følge den anbefalede behandling og huske aftaler med hospitalet.
Mobile løsninger kan desuden bruges til at sikre mere hurtig og fleksibel adgang til vigtige informationer for personale og skabe bedre arbejdsgange og kommunikation på hospitalet.

Den mest succesfulde app er “Mit Forløb”, som gør det muligt for patienter på OUH at sende og modtage beskeder fra personalet på sygehuset, tilgå instruktioner og vejledning specielt rettet mod deres sundhedstilstand, indtaste informationer og meget mere. Indholdet i appen er defineret af de individuelle afdelinger, baseret på deres behov for at kommunikere med patient, og give informationer til denne.
Læs mere om Mit Forløb her

 

OUH Find vej

En anden app som er populær blandt patienter og personale, er ”OUH Find vej”, en digital guide som hjælper med at navigere rundt på OUHs store område og finde vej fra A til B. Mange indkaldelsesbreve indeholder i dag en QR-kode, der kan scannes i app’en, hvorefter den selv finder destinationen og viser vej. Det er også muligt at søge på enten indgangsnummer eller afdelingsnavn, og derefter blive guidet til destinationen. Appen er gratis tilgængelig til iOS og Android.

 

Knoglebogen

Knoglebogen er en app, som blev udviklet på anmodning fra radiologisk afdeling, og er et referenceværktøj, hvor radiologen hurtigt kan slå instruktioner op til et specifikt billede han skal tage. Med app’en slipper han for at skulle sidde ved en pc, logge ind og efterfølgende søge instruksen frem i den enorme og teksttunge instruksdatabase. Knoglebogen henter sin informationer i den officielle database og resulterer dermed i hurtigere adgang til de rigtige informationer og færre fejl, der skal rettes efterfølgende og billeder der skal tages om.

Knoglebogen billedserie(1)

1. Den første “side” i Knoglebog-app’en. 2. Når der klikkes på en kropsdel, kommer man videre til et nærbillede af den valgte kropsdel, derefter kan man klikke videre til den specifikke ting der skal skannes. 3. App’en giver herefter alle de nødvendige instruktioner 4. App’en viser også et eksempel på hvordan en succesfuld skanning ser ud.

.

Træn Ansigt

I Rehabiliteringsafdelingen bruger man en ny app til at ordinere træningsøvelser til ansigtslammelser, som patienterne kan lave derhjemme. I appen viser videoer hvordan patienten skal udføre øvelserne, mens ”selfie kameraet” i telefonen eller tabletten, viser patienten om de gør det rigtigt.

Rehabilitering for ansigtslammelser

App’en viser en video af øvelsen, en beskrivelse af hvordan det skal gøres, og hvor mange daglige repetitioner patienten skal lave.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V-Hylden

V-hylden er et opslagsværk udarbejdet af og til anæstesi-området (Anæstesiologisk Afdeling på OUH hedder Afdeling V, deraf navnet). Ligesom Knoglebogen indeholder V-Hylden nem og hurtig adgang til en lang række instrukser, anæstesiologerne har brug for i deres daglige arbejde. App’en indeholder desuden trænings- og kursusmaterialer samt et idékatalog.

 

Under udvikling

  • Lungemedicinsk Afdeling J arbejder på en app, som skal undersøge om et spil, der spilles med andre patienter, kan motivere patienterne til at træne og fuldføre behandlingen. Appen registrerer øvelsen og bevægelsen hos patienten, når disse er udført får patienten mulighed for at spille runder i spillet.
  • Lymfødem-App til rehabilitering af lymfødem-patienter. Lymfødembehandling kræver vedligeholdelse af mange typer diagrammer og formularer, som tidligere ikke var elektroniske, men det bliver de takket være appen, hvilken gør terapeuternes arbejdsgange hurtigere og nemmere, samt minimerer risikoen for fejl ved at papir-skemaer bliver væk.
  • Safe Care – træning i rutiner i Center for Voldtægtsofre, for at sikre ensartede og korrekte rutiner ved hver eneste undersøgelse.

 

Igennem en række EU finansierede projekter, har enheden Digital Innovation skabt en lang række app piloter, hvoraf nogle af disse apps er blevet videreudviklet og sat i drift – andre er i et ”katalog” af ideer, som kan udvikles i fremtiden.
For et overblik over de forskellige pilot-apps, se www.digital-innovation.dk

 

Kontaktpersoner for apps på OUH:

HIMSS Turkey 2014 - Day 1

Christian Tvede
Innovationskonsulent

(+45) 2423 2498
christian.tvede@rsyd.dk

 

 

Marie-Louise Krogh (4)

Marie-Louise Krogh
Innovationskonsulent

(+45) 5055 8485

Marie.Louise.Krogh@rsyd.dk

 

 

Permanent link til denne artikel: http://cimt.dk/ouhinnovativthospital/mobilsundhed/