↑ Tilbage til OUH: Et innovativt hospital

Mit Forløb – OUHs platform til digital kommunikation med patienter

mit-forløb2-550x324Mit Forløb er en app udviklet til kommunikation mellem OUHs afdelinger og hospitalets patienter og til at hjælpe patienterne med at finde den rigtige information omkring deres patientforløb. Siden opstarten i 2014 er Mit Forløb blevet patienternes personlige indgang til hospitalet i forbindelse med specifikke behandlingsforløb, og flere end 17.000 patienter bruger i dag app’en til at kommunikere digitalt med hospitalet og finde information og vejledning – og godt 300 nyere brugere kommer til hver uge.

Siden udrulningen af Mit Forløb har man oplevet, at app’en giver patienten nye værktøjer til at være mere aktiv og til at kommunikere med hospitalet. Patienten involveres i egen behandling og rehabilitering og tager dermed aktiv del i egen sundhed og sygdom.

Hvordan fungerer det?

I Mit Forløb kan patienterne læse tekster, se billeder og informationsvideoer, føre “dagbog” over deres tilstand og symptomer, og i nogle tilfælde også sende billeder og beskeder til personalet på sygehuset og få svar inden for en defineret tidsramme på fx 4 timer. I de forløb, hvor det er relevant for afdelingen, kan patienterne også indtaste informationer om fx vægt, temperatur og blodtryk, så personalet kan følge med i patientens tilstand, og dermed ikke kun basere deres behandling på de målinger, de selv udfører, når de ser patienten. Dette er især relevant for patienter med kroniske lidelser som fx hæmatologiske patienter, nyremedicinske patienter og patienter med hypofyselidelser. I efteråret 2015 indledtes en test af videokonference-funktion i Mit Forløb, som giver patienter og personale mulighed for at gennemføre videosamtaler på aftalte tidspunkter, i forbindelse med et ph.d.-projekt, hvor patienter understøttes i hjemmet via Mit Forløb. Desuden arbejdes der på at patienter skal kunne få overblik over aftaler med hospitalet via kalenderfunktion i app’en.

Mit Forløb - Afd D6 KræftPå hospitalssiden er Mit Forløb integreret med den elektroniske patientjournal, så personalet ikke skal logge på Mit Forløb separat, når de skal svare patienterne på beskeder eller orientere sig i de informationer patienterne selv har indsendt via app’en, men kan gøre det direkte fra patientens side i den elektroniske patientjournal.

Indholdet i patientforløbene i Mit Forløb er defineret af de individuelle afdelinger, baseret på deres behov for at kommunikere med patienten, og give informationer til denne.

Formålet med Mit Forløb er at give patienten en “digital tovholder” midt i den strøm af fakta, man skal forholde sig til som patient. App’en har til formål at være patientens primære kilde til information om behandlingsforløb, indkaldelser og dialog med behandlere, herunder registrering og indsendelse af egne målinger. Desuden giver app’en et bedre overblik over, hvor patienten er i sit forløb, hvad næste skridt er, og hvad patienten skal foretage sig i den forbindelse.

 

Mit Forløb i dag

Sidenhen er Mit Forløb blevet videreudviklet og der er kommet flere funktioner til. I dag oplever teamet bag Mit Forløb en stigende efterspørgsel fra afdelingerne på at få app’en udviklet til netop deres område. Både Sygehus Lillebælt og Sydvestjysk Sygehus er ligeledes gået i gang med at udbrede app’en.

Mit Forløb er udrullet for over 20 patientforløb på OUH Odense og Svendborg Sygehus, samt en række forløb på Sygehus Lillebælt (Kolding Sygehus og Vejle Sygehus).

Se en liste over alle de udviklede forløb her.

En række nye funktioner og forløb er undervejs til app’en; blandt andet arbejdes der for første gang på en tværfaglig løsning, hvor Ortopædkirurgisk Afdeling O og Rehabiliteringen, som samarbejder om patienter, som skal have nyt knæ eller ny hofte, i fællesskab udvikler et forløb til app’en, for at optimere kommunikationen med patienterne.

Derudover er app’en i løbet af 2016 blevet introduceret i både Odense og Nyborg Kommune, hvor man har igangsat test-forløb med brug af app’en til henholdsvis blodtrykspatienter og førstegangsfødende par.

Læs mere om kommune-projekterne her:

Hvem kan bruge Mit Forløb?

Mit Forløb - Sengeafsnit X1Mit Forløb app’en er udviklet til Apple-enheder, android og web, og kan hentes gratis i Apple App Store eller Google Play. For de fleste forløb i app’en er det muligt at til gå de generelle informationer relateret til patientforløb; generel information vedr. forløbet og sygdommen, vejledningsvideoer, mm uden at have et login, men det kræver særlig adgang fra kontaktafdelingen på sygehuset at få adgang til at kommunikere med hospitalspersonalet via app’en. Når adgangen er givet, logger patienterne på med CPR-nummer og udleveret kode/NemID første gang de skal have adgang til app’ens lukkede funktioner.

Teamet bag Mit Forløb har udviklet en lang række funktioner, som afdelingerne kan vælge at benytte, når de skal designe deres patientforløb i app’en, så det passer præcis til deres behov og patientgruppe. Når afdelingen har defineret, hvilke funktioner de ønsker at benytte, er det nemt at klargøre app’en og efterfølgende give personalet adgang til at tilføje de ønskede indholdselementer og tekster til app’en.

Effekterne af Mit Forløb

Mit Forløb er hurtigt blevet en succes hos både hospitalets afdelinger, patienter og ikke mindst hospitalsledelsen. Det skyldes bl.a. at app’en har en lang række fordele, som gør det attraktiv i en tid, hvor patienterne stiller krav om digital kommunikation med sundhedsvæsenet:  

  • Mit Forløb tilbyder sikker og fortrolig opsamling og opbevaring af egne målte sundhedsdata, så pt kan bidrage til egen journal
  • Mit forløb gør det muligt at udfyldelse data forud for indlæggelse/konsultation, så man sparer tid på dette, når man ankommer til hospitalet
  • I Mit Forløb kan patienten tale med sundhedsfaglige via sikker videokonference og undgå besøg på hospitalet
  • Mit Forløb har NemID log-in hvilket øger troværdigheden for app’en hos patienterne
  • Indhold i Mit Forløb er skrevet af sundhedsprofessionelle: Dvs. at indholdet er troværdigt, præcist, relevant, nemt at finde og i “øjenhøjde”
  • Indholdet i Mit Forløb er tilpasset målgruppen: Tekst, illustrationer, animationer, billeder, lydfiler og video
  • Mit Forløb inddrager patienterne og forventningsafstemmer før/under/efter mødet med hospitalet
  • Mit Forløb betyder færre telefonopkald og dermed forstyrrelser for de ansatte, da man oplever at patienterne finder svar på deres spørgsmål i app’en og undlader at ringe til afdelingen
  • Chat-funktionen i Mit Forløb stiller dialog med hospitalet til rådighed på en helt ny og fleksibel måde, som er med til at give patienterne tryghed
  • Med Mit Forløb møder OUH patienterne der hvor de er – Online, når-som-helst og hvor-som-helst via mobile løsninger – ikke på papir-brochurer som bliver væk og ikke er opdaterede.

Kort sagt: Mit Forløb imødekommer den måde, hvorpå mange patienter ønsker at søge informationer og bruge digitale medier, og lever op til de krav vi alle sammen stiller til kommunikation med en moderne organisation i dag. Digitalt, tilpasset til specifikke behov, fleksibelt, nemt tilgængeligt.

 

 

Baggrunden for Mit Forløb

EU-logo_DK_SOC_REG-fv-jpgSyddansk Vækstforum logoDen første udgave af Mit Forløb blev udviklet i 2014, som led i et ph.d.-projekt, der bl.a. modtog støtte fra Syddansk Vækstforum og den europæiske regional- og socialfond gennem innovationsprojektet GameLab4Health.

Idéen til app’en kom af et øget behov for at kunne kommunikere med nybagte forældre, som med den nye fødselsplan i Region Syddanmark blev (og bliver) udskrevet efter kun 4 timer (ved ukompliceret fødsel), og derfor ikke har den fornødne tid til at blive informeret om pleje at det nyfødte barn, amning, mm.

Mit Forløb - Afd DDen første udgave af Mit Forløb blev derfor udrullet på fødselsafdelingen på OUH Svendborg i 2014 med en række funktioner tilpasset denne afdeling og patientgruppe. Både patienter og klinikere var meget tilfredse med app’en, da de oplevede at den giver et tættere forhold mellem dem efter udskrivelse og bedre informationsniveau til forældrene. Det blev derfor besluttet at arbejde videre med Mit Forløb til andre afdelinger og patientgrupper også.

Se en kort video om udvikling af Mit Forløb som en del af Dorthe Boe Danbjørgs ph.d.-studie her: http://cimt.dk/forskning/dorthe-danbjoerg/

 

Kontaktpersoner for apps på OUH:

HIMSS Turkey 2014 - Day 1

Christian Tvede
Innovationskonsulent

(+45) 2423 2498
christian.tvede@rsyd.dk

 

 

Marie-Louise Krogh (4)

Marie-Louise Krogh
Innovationskonsulent

(+45) 5055 8485

Marie.Louise.Krogh@rsyd.dk

 

 

Permanent link til denne artikel: http://cimt.dk/ouhinnovativthospital/mit-forloeb/