↑ Tilbage til OUH: Et innovativt hospital

InnoEvent

InnoEvent er en årligt tilbagevendende begivenhed med fokus på uddannelse og innovation. Eventen er et samarbejde mellem Odense Universitetshospital (OUH), Erhvervsakademiet Lillebælt (EAL) samt University College Lillebælt (UCL).

Hvert forår konkurrerer 500-700 studerende fra IT-, medie-, marketing- og de sundhedsfaglige videregående uddannelser i Odense om at udvikle innovative løsninger til sundhedssektoren. Målet er at etablere et samarbejde mellem de studerende og Odense Universitetshospital, hvor innovationsprocessen sættes i højsædet.

Innoevent tilbyder en unik mulighed for OUH og Nyt OUH til at blive inspireret til løsninger på konkrete problemstillinger. For at visionen for Nyt OUH kan realiseres kræver det en ny måde at arbejde på og en ny digital understøttelse, og her er InnoEvent en ‘legeplads’ hvor de studerendes kreativitet får frit løb og bliver sat ind i en reel kontekst; Driften af et af landets største hospitaler.

 InnoEvent samler de studerende fra EAL og UCL i én uge. Her bliver de inddelt i tværfaglige grupper og skal via innovative metoder og tværfagligt samarbejde komme med nytænkende forslag til en given problemstilling, præsenteret af OUH.

Ved afslutningen af ugen kåres de bedste løsninger, og målet er at disse løsninger efterfølgende bliver videreudviklet med henblik på at kunne integreres i driften på OUH/Nyt OUH.

Denne videreudvikling kan fx ske via praktikforløb på OUH eller via et projektsamarbejde mellem de studerende, OUH og lokale virksomheder. Der arbejdes derfor på at skabe et ‘incubator’-miljø i Forskerparken i Odense, hvor de studerende kan få støtte og vejledning i at arbejde videre med deres idéer med henblik på at starte egen virksomhed eller på at få skabt et produkt eller koncept, som kan sælges til erhvervslivet.

 

Gevinsterne ved InnoEvent er mange for både OUH og de deltagende uddannelsesinstitutioner:

– Der udvikles nye løsninger og ideer, som danner baggrund for forskningsprojekter og Ph.D-studier

– Der skabes muligheder for praktikpladser og for at danne iværksættervirksomheder

– Det viser fremtidsmuligheder for de studerende og er en øjenåbner for OUHs personale, som samtidig kan bruge det som rekrutteringsplatform blandt dygtige studerende.

– Sidst men ikke mindst er det en god markedsføringsplatform for både OUH, EAL og UCL.

 

InnoEvent har været afholdt siden 2010 og har haft følgende temaer:

2010: Kommunikation med patienter

2011: Brug af spilteknologi på hospitaler

2012: Patientsikkerhed

2013 og 2014: Nyt OUH – Det Digitale Hospital, med undertemaerne: Den akutte patient, Patientens møde med sygehuset, Den fælles patient (kommune og praksis), Logistik og Infrastruktur, Den selvstændige patient.

 

Igennem årene har InnoEvent givet mange forskellige resultater, som man har arbejdet videre på blandt de studerende, i lokale virksomheder samt på OUH. Blandt dem kan nævnes:

 

  • Unge Chat, Børnehospitalet. Er sat i gang, og der er planer om at udvide til alle unge patienter på OUH, ikke kun Børnehospitalet. http://www.ouh.dk/wm418658. Har ført til iværksættervirksomhed: http://www.takedesign.dk/, facebook.com/takedesigndk
  • Medicinomregner, Børnehospitalet. Er også under udvikling hos firmaet TAKE. http://www.takedesign.dk/
  • Den emotionelle kuvøse, Fødeafdelingen. Har ført til iværksætterfirmaet InSense: http://www.tv2fyn.dk/article/222736:Kuvoeseguf-fra-multimedie-elever
  • Digital information om Pre-natal screening for Down’s syndrome – er nu en del af et Ph.D-projekt i Afdelingen for Gynækologi og Obstetrik og CIMT.
  • USB med virtuelle informationer til gravide, fødeafdelingen – Har ført til iværksætterfirmaet Penimo.
  • Computerspil til genoptræning af håndopererede patienter – et samarbejde mellem Ortopædkirurgisk Afdeling, Rehabiliteringen samt CIMT på OUH. Programmet har været testet, og der arbejdes på at optimere softwaren og platformen. Læs mere her.
  • Diverse apps, bl.a. en “find vej”-app, der skal vise patienter og pårørende vej på sygehusets område. Er blevet optaget i projektet Applied Health og er nu i drift så alle kan hente den gratis. Læs mere.

 

Læs mere på www.innoevent.dk og se en video her, der forklarer konceptet og viser nogle af de løsninger, der er kommet ud af InnoEvent gennem årene:

 

 InnoEvent-konceptet er blevet anerkendt udenfor landets grænser. Sidste år fik en gruppe studerende og repræsentanter fra OUH og Erhvervsakademiet Lillebælt overrakt prisen ”Best Collaboration 2011” på konferencen ”Creative Industries meets Science” i Bremen, Tyskland. Her understregede juryen det forbilledlige samarbejde på tværs af fagområderne – at en gruppe studerende uden egentlig forkendskab til sundhedsbranchen faktisk var i stand til at være særdeles nyskabende.

Derudover er InnoEvent blevet registreret som koncept og i færd med at blive eksporteret til andre lande. I efteråret blev det for første gang afholdt i Finland på Tampere University of Applied Sciences og er i øjeblikket i færd med at blive etableret i Californien og muligvis i Norge.

 

 

Hør OUHs direktør Peder Jest fortælle om Innoevent her:

http://www.tv2fyn.dk/article/345917:Unge-udvikler-sikkerhed-for-patienter?autoplay=1&video_id=49622

 

og her:

 

Hør Odenses borgmester Anker Boye fortælle om de mange fordele ved InnoEvent:

Permanent link til denne artikel: http://cimt.dk/ouhinnovativthospital/innoevent/