↑ Tilbage til OUH: Et innovativt hospital

CoLab Odense

CO_Odense_Logo_BCoLab Odense er et udviklingspartnerskab mellem Center for Innovativ Medicinsk Teknologi på Odense Universitetshospital, Center for Velfærdsteknologi ved Odense Kommune og Syddansk Sundhedsinnovation.

CoLab Odense inviterer private virksomheder og andre aktører ind til samarbejde med det formål at skabe velfærdsteknologiske løsninger, som understøtter patienters og borgeres behandling og pleje i eget hjem og “eget liv”, så der skabes sammenhæng på tværs for den enkelte – mellem sygehus og kommune. I CoLab Odense kan virksomheder afprøve og teste teknologier – både i den praktiske drift på fx sygehusafdelinger og i plejesektoren og i laboratorier. Samtidig understøtter CoLab Odense udviklings- og afprøvningsforløb med afsæt i behovene i praksis og med fokus på løsninger, der forbedrer muligheden for at forebygge indlæggelser og som i højere grad gør det muligt at behandle patienter i deres eget hjem.

Det unikke Plug & Play-lab, hvor virksomheder kan tester løsninger i et real-life setup og få øjeblikkelig feedback fra slutbrugere

Det unikke Plug & Play-lab, hvor virksomheder kan bruge workshops til at teste løsninger i et real-life setup og få øjeblikkelig feedback fra slutbrugere.

CoLab Odense var det første lab etableret under CoLab Denmark. CoLab Denmark har som overordnet formål at hjælpe det tværsektorielle samarbejde med udvikling, test, afprøvning og modning af velfærdsteknologiske koncepter og produkter i hele Region Syddanmark. I praksis foregår det bl.a. i de lokale ”laboratorier”, hvor der gennemføres driftsnære udviklings- og testforløb af borgernære teknologier på tværs af sektorer. Alt sammen i tæt samarbejde med virksomheder, medarbejdere, patienter, pårørende og andre eksterne parter.

Foruden CoLab Odense findes CoLab Sønderjylland, CoLab Vest og CoLab Lillebælt. Derudover findes to øvrige labs; “Plug & Play” og Recovery Lab, som begge er placeret i Odense.

Læs mere om CoLab Odense og CoLab Denmark på den officielle hjemmeside.

 

Projekter under CoLab Odense

App til hjemmemonitorering for blodtrykspatienter

I foråret 2016 påbegyndte CoLab Odense et projekt, som skal give blodtrykspatienter mere frihed i hverdagen ved selv at måle blodtryk hjemme, på arbejdet eller et hvilket som helst andet sted, og sende informationerne til plejepersonalet på hospital og kommune.

I projektet skal patienterne måle blodtryk via en iPhone og Apples sundhedsapp, som automatisk ligger på alle nye Apple-telefoner, i stedet for at møde op på hospitalet til kontrol. Målingerne fra det digitale blodtryksapparat sendes til OUHs system Mit Forløb, udviklet af det lokale IT-firma MedWare og udrullet på over 11 afdelinger på OUH, hvor det sundhedsfaglige personale kan logge ind og se målingerne. På den måde kan patienterne nøjes med at tage turen til hospitalet, hvis deres blodtryksmåling viser, at det er nødvendigt.

Bladet MedicoTeknik skrev en artikel om projektet i juni 2016.
Læs artiklen her.

 

 

Her kan du se en kort film om hvordan CoLab Odense arbejder, og bl.a. se klip fra en af de første workshops omkring projektet med hjemmemonitorering af blodtrykspatienter:

(Obs! filmen er med engelsk tale)

Transfer robot

Fuji testede i juni 2015 en prototype på en transfer robot, som forflytter en person fra et sted til et andet, f.eks. fra sengen til en stol. Transfer robotten blev testet af personale og patienter på OUH. Testen er en 3-årig samarbejdsaftale med Fuji machines, læs mere om samarbejdet på www.denoffentlige.dk og se en video fra testen her.

 

Parterne i CoLab Odense

Fra Region Syddanmark:
CIMT – Center for Innovativ Medicinsk Teknologi, Odense Universitetshospital
Syddansk Sundhedsinnovation

Fra Odense Kommune:
Ældre- og Handicapforvaltningen
Center for Velfærdsteknologi

 

Kontakt

Mette Damkjær Syse (3)

Mette Damkjær Syse
Daglig leder, CoLab Odense

(+45) 6130 9919
mette.syse@rsyd.dk

 

Permanent link til denne artikel: http://cimt.dk/ouhinnovativthospital/colab-odense/