OUH: Et innovativt hospital

Odense Universitetshospital har en lang tradition for at arbejde med innovation og afprøvning og implementering af nye teknologiske løsninger, og der er i dag mange eksempler på at ny teknologi bruges til at forbedre og understøtte behandling og arbejdsgange på OUH.

Med vedtagelsen af OUHs første innovationsstrategi i foråret 2016 og etablering af en lokal innovationspulje til igangsættelse af strategiske projekter, fik innovationsarbejdet et mere strategisk tilsnit end tidligere. Læs innovationsstrategien her.

 

De nye teknologier implementeret på OUH giver især mulighed for i højere grad at sikre, at den rette information er til stede hos den rette person på rette tid og sted, bl.a. gennem omfattende brug af elektronisk patientjournal og en lang række integrerede systemer. Let tilgængelig tidstro data fra de kliniske systemer, der kan fungere som beslutningsstøtte for klinikere og sikre hurtig igangsættelse af korrekt behandling viser stort potentiale, ligesom telemedicinske løsninger giver nye muligheder for at gøre patienter og borgere mere selvhjulpne og aktive i deres behandlingsforløb. 
Nye kommunikationsplatforme og deling af relevant data giver også helt nye muligheder for at koordinere patientforløb på tværs af sektorer, så borgere oplever en mere sammenhængende behandling og kommunikation fra sundhedssystemet som helhed, når de modtager behandling og sociale ydelser fra både hospital, kommune og praktiserende læge.

På OUH har vi landets mest omfattende elektroniske patientjournal (EPJ), og har helt udskiftet de gamle papirjournaler. OUH var det første hospital i Danmark, hvor alle (50) kliniske afdelinger skiftede til EPJ frem for papirjournaler, hvilket blev en realitet i 2009.

OUH er i dag i høj grad et digitalt hospital, hvor langt de fleste kliniske data flyder gennem EPJ-systemet og de øvrige kliniske IT-systemer, hvoraf en række er integrerede i EPJ, så data er synlige direkte i journalen.

At OUH har en solid digital infrastruktur har været medvirkende til at bane vej for både afprøvning og implementering af et antal telemedicinske og innovative løsninger. Nogle af dem er blevet implementeret efter afprøvning – andre er ikke.
Læs mere nedenfor og på siden med oversigt over igangværende projekter.

Eksempler på innovativ teknologi i drift på OUH:

Mobil Sundhed – Apps til patienter og personale på OUH

Patientkufferten – bruges primært til behandling af KOL-patienter, men testes også på andre kliniske områder.

Videotolkning

Videokonference til fx operationsforberedelse mellem OUH og andre sygehuse og Udskrivningskonferencer med kommuner

Telemedicinsk sårbehandling 

Center for Robotassisteret Kirurgi – samarbejde mellem fire kirurgiske afdelinger på OUH, som alle benytter robotteknologi

Cetrea – oversigt over patientflow i den Fælles AkutModtagelse FAM

 

Udviklingssamarbejder:

Telemedicinsk værksted – et  værksted til at afprøve, evaluere og implementere telemedicinske tilbud centret omkring Svendborg Sygehus

TeleHealth City Svendborg – etablering af et living lab i Svendborg, hvor teknologier til borgere kan afprøves i samspil mellem hospital, kommune og øvrige sundhedsinstitutioner

CoLab – Partnerskab mellem CIMT, OUH, Odense Kommune og Syddansk Sundhedsinnovation

InnoEvent – Konkurrence om at udvikle innovative løsninger til sundhedssektoren for studerende fra IT-, medie-, marketing- og de sundhedsfaglige videregående uddannelser i Odense

 

 

 

 

Permanent link til denne artikel: http://cimt.dk/ouhinnovativthospital/