↑ Tilbage til Om CIMT

Baggrund for CIMT

OUH ønsker at være førende inden for anvendelse af nye medicinske teknologier på et veldokumenteret, forskningsbaseret grundlag – et område, hvor SDU står stærkt – og derfor blev det besluttet at oprette Center for Innovativ Medicinsk Teknologi (CIMT) i fællesskab mellem de to institutioner.

På SDU udføres en del forskning, der er relateret til OUH/Nyt OUH og udvikling af velfærdsteknologi generelt. De involverede forskere har behov for at have en indgang til en enhed på OUH, som tager hånd om etablering af kontakt til kliniske forskere, således at der kan gennemføres forskning i teknologiens kliniske effekt. Innovative medicinske teknologier, som fx telemedicinske løsninger, har desuden ofte væsentlige organisatoriske og økonomiske konsekvenser, og der kan derfor også være behov for rådgivning i, hvordan disse øvrige effekter undersøges og evt., hvor der findes andre relevante forskere. Samtidig er der brug for en enhed, som kan hjælpe med at skaffe finansiering til nye forskningsprojekter, og kan skabe relationer til tilsvarende forsknings- og udviklingsmiljøer) internationalt.

Ligeledes er der på OUH læger, sygeplejersker mv., som står med kliniske problemer, hvor teknologi kan være en del af løsningen. Eksempelvis i afdelinger med kroniske patienter, som har behov for at reducere antallet af genindlæggelser, eller læger som kan se at patienternes compliance er problematisk. Det kan også være afdelinger med behov for etablering af en mere smidig og enkel kommunikation med patienter, kommuner eller andre sygehuse. Disse klinikere har behov for hurtigt at kunne få overblik over eksisterende relevante teknologiske løsninger, samt at få etableret samarbejde med personer, som har den rette viden om forskning og udvikling af teknologi til sundhedsvæsenet.

Politisk opbakning til CIMT I forbindelse med etableringen af CIMT, har direktionen på OUH i fællesskab med ledere fra SDU oprettet et Innovationsråd, som består af medlemmer af OUHs direktion, ledende klinikere med særlig interesse og aktivitet inden for klinisk innovation, dekaner og institutledere fra SDU, repræsentanter fra de øvrige sygehuse og psykiatriforvaltningen i regionen samt Syddansk Sundhedsinnovation. Læs mere om Innovationsrådet og dets medlemmer her.

Region Syddanmarks Regionsråd besluttede i forbindelse med vedtagelsen af budget 2013, at der skal oprettes et professorat ved SDU/OUH med udgangspunkt i CIMT og den fælles forskningsenhed mellem OUH og SDU. I forbindelse hermed, har SDU ligeledes besluttet at stille et professorat til rådighed for CIMT.

CIMT forventes at spille en vigtig rolle i arbejdet med de regionale målsætninger om at skabe vækst og erhvervsudvikling gennem udvikling af velfærdsteknologiske løsninger. Med erfaringer fra tidligere og igangværende aktiviteter forventes det, at centerets projekter og opgaver i høj grad vil involvere virksomheder. Dette kan både være i form af inddragelse af eksisterende virksomheder i forsknings- og udviklingsprojekter som det fx har været tilfældet i projekterne om Patientkufferten og ePatch, men der er også et potentiale for, at der kan etableres spin-off virksomheder af projekterne i forbindelse med udvikling af nye idéer og koncepter.

Permanent link til denne artikel: http://cimt.dk/om-cimt/baggrund-cimt/