Om CIMT

CIMT er et forsknings- og innovationscenter, som består af to stabsenheder på OUH samt forskere fra både OUH og SDU.

CIMTs rolle er at styrke arbejdet med og forskningen i nye medicinske teknologier, gennem et stærkt fagligt miljø for forskere, klinikere, udviklere og projektledere, som arbejder inden for feltet klinisk innovation. Qua sit tilhørsforhold på både OUH og SDU, faciliterer CIMT videndeling mellem forskere, udviklere og klinikere med kendskab til hospitalets og patienternes behov.

Derudover har CIMT rollen med at koordinere og facilitere samarbejdet med relevante virksomheder og uddannelsesinstitutioner i Odense omkring innovation. Der er endvidere en direkte relation til en lang række regionale initiativer, som fremover forankres samlet under Syddansk Sundhedsinnovation, samt dialog med nationale samarbejdspartnere og -miljøer som MedCom, Forskerparken, diverse regionale klynger i innovation, sundhed, velfærdsteknologi, Offentlig-Private Partnerskaber osv.

De to enheder fra OUH, hvis aktiviteter indgår i CIMT er MTV-enheden samt Innovationsenheden, begge forankret i stabsafdelingen Kvalitet, Forskning, Innovation og Uddanelse.

Fra SDU indgår personale samt aktiviteter fra adskillige institutter og centre; det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, herunder Klinisk Institut og Institut for Idræt og Biomekanik samt Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet fra det Tekniske Fakultet.

Permanent link til denne artikel: http://cimt.dk/om-cimt/