«

»

jul 13 2017

– Model til tidlig evaluering af innovation er snart klar

CIMT-forsker Iben Fasterholdt afslutter snart sit ph.d.-projekt og er derfor snart klar med en model, der gør os i stand til at gennemføre tidlige vurderinger af innovation på sygehuse.

De første skridt på vej mod modellen er beskrevet i artiklen: Review of early assessment models of innovative medical technologies, der netop er blevet publiceret i tidsskriftet Health Policy.

Tidlig vurdering skaber fokus

Der er en stor interesse for og fokus på innovation i det danske sundhedsvæsen og på sygehusene, men nyt er ikke altid bedre. Målet med den tidlige vurdering er tidligt og kritisk at kunne udpege de teknologier, som har potentiale og dem, som ikke har. I dag bliver innovation enten vurderet på ”synsninger” eller bliver slet ikke vurderet, men en objektiv og systematisk vurdering gør os i stand til at koncentrere vores ressourcer om de tiltag, der rent faktisk gør en positiv forskel.

Ibens model EARTH (Early Realistic assessment of innovative medical Technologies in Hospitals) offentliggøres med hendes ph.d.-projekt i efteråret 2017.

Permanent link til denne artikel: http://cimt.dk/model-til-tidlig-evaluering-er-snart-klar/