Innovationsrådet

Innovationsrådet på for CIMT har ansvaret for at styrke anvendelsen af innovative teknologier på OUH gennem forskning hos både OUH og SDU, og har ansvaret for implementering og udvikling af OUHs Innovationsstrategi, den første af hvilke blev vedtaget i foråret 2016.

Læs OUHs Innovationsstrategi her.

Innovationsrådet består af repræsentanter fra ledelserne på OUH og SDU samt udvalgte nøglepersoner fra OUH, SDU og Region Syddanmark. Derudover er der etableret et Advisory Board til rådet.

Innovationsrådet skal foretage den strategiske prioritering af CIMTs aktiviteter og midler, og bliver sekretariatsbetjent af medarbejdere fra CIMT.

 

Medlemmer i Innovationsrådet

 

Peder Jest, Formand

Medicinsk direktør, Odense Universitetshospital OUH

Niels Nørgaard Pedersen

Administrerende direktør, OUH

Kim Brixen

Medicinsk direktør, Formand for Forskningsrådet, OUH

Ole Skøtt

Dekan for det Sundhedsfaglige Fakultet, Syddansk Universitet SDU

Henrik Bindslev

Dekan for det Tekniske Fakultet, SDU

Carsten Bindslev-Jensen

Overlæge, Hudafdeling I og Allergicentret, OUH

Ingeborg Moritz Hansen

Ledende Oversygeplejerske, Anæstesiologisk-Intensiv Afdeling V, OUH

Knud Yderstræde

Overlæge, ph.d., Endokrinologisk Afdeling M og Endokrinologisk Forskningsenhed (EFE) på OUH

Dorthe S. Nielsen

Klinisk forskningssygeplejerske, Cand.scient.san, Ph.d., Infektionsmedicinsk Afdeling Q, Indvandrermedicinsk Klinik

Marie Lund (tilforordnet)

Afdelingschef – Kvalitet, Forskning, Innovation og Uddannelse, OUH

Tessa Lind Gjødesen (tilforordnet)

Innovationschef – Kvalitet, Forskning, Innovation og Uddannelse, CIMT, OUH

Claus Duedal Pedersen (tilforordnet)

Chefkonsulent – Kvalitet, Forskning, Innovation og Uddannelse, CIMT, OUH

Lise Kvistgaard Jensen (tilforordnet)

Innovationskonsulent – Kvalitet, Forskning, Innovation og Uddannelse, CIMT, OUH

 

 

Advisory Board-medlemmer

 

Peder Jest, Formand for rådet

Medicinsk direktør, Odense Universitetshospital OUH

Kirsten Ohm Kyvik

Institutleder, Klinisk Institut, Syddansk Universitet SDU

Tessa Lind Gjødesen

Innovationschef – Kvalitet, Forskning, Innovation og Uddannelse, CIMT, OUH

Jane Clemensen

Lektor, klinisk forskningsleder i CIMT, KFIU – Innovation, OUH

Kristian Kidholm

Chefkonsulent, lektor, samfundsvidenskabelig forskningsleder, CIMT, KFIU – Forskning/MTV, OUH

Uffe Kock Wiil

Teknisk forskningsleder, professor, CIMT, Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet, Syddansk Universitet

Kasper Hallenborg

Institutleder, Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet, SDU

Inge Bendixen

Vicedirektør, Syddansk Sundhedsinnovation, Region Syddanmark

Anders Meinert Pedersen

Lægefaglig direktør, Psykiatrien, Region Syddanmark

Lise Kvistgaard Jensen (tilforordnet)

Innovationskonsulent – Kvalitet, Forskning, Innovation og Uddannelse, CIMT, OUH

Permanent link til denne artikel: http://cimt.dk/innovationsrad-for-ouh-og-sdu/