↑ Tilbage til Forskning

Ph.d.-studerende tilknyttet CIMT (nuværende og tidligere)

Her kan du se en oversigt over de nuværende ph.d.-studerende i CIMTs netværk.
Klik på forskerens navn for at læse mere om vedkommende og studiet.

 

Forsker

Titel på studie

Forskningstilknytning

Type

Forventes afsluttet

Iben Fasterholdt

MTV-konsulent, cand.oecon.

En model til tidlig forecast af forventet afkast af nye innovative
medicinske teknologier på danske hospitaler. Case: telemedicinsk patientkuffert
Afdelingen for Kvalitet, Forskning, Innovation og Uddannelse, OUH.
Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi, COHERE, SDU.
Samfundsvidenskabelig, økonomisk Ultimo 2017 (afhandling afleveret)
Ellen Raben Pedersen Speech Intelligibility Test for Clinical Practice University of Southern Denmark
The Maersk Mc-Kinney Moller Institute
Teknisk, klinisk outcome 2017

Anette Tanderup

MD

Hospital i Hjemmet – Feasibility af et telemedicinsk understøttet hospital i hjemmet til indlæggelse af akutte geriatriske patienter Forskningsenheden for Geriatri, SDU. Geriatrisk Afd. OUH Svendborg.  Klinisk, organisatorisk 2017

Carl Brandt

Ph.d.-studerende, Læge

Langtidseffekten af Interaktiv online diætist Vægttabsrådgivning i Almen praksis (LIVA) – Et randomiseret kontrolleret studie. (Online Diætist i Almen Praksis) Syddansk Universitet
Forskningsenheden for Almen Praksis
Klinisk, almen praksis, patientkommunikation 2017

Isabelle Mairey

Cand.oecon.

På forkant med sundhed (Economics of telemedicine) Centre of health economic research (COHERE), Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi, SDU  Økonomisk 2017

Kathrine Rayce

Cand.scient.san, sygeplejerske

Telemedicinsk træning i et hverdagsperspektiv for kronisk syge KOL-patienter: et tværsektorielt studie Afdelingen for Kvalitet, Forskning, Innovation og Uddannelse, OUH. Klinisk, kvalitativt studie 2018

Kristina Garne Holm

Cand. Cur., Klinisk sygeplejespecialist

Tidligt hjemmeophold: Anvendelse af telemedicin for forældre til præmature børn indlagt i eget hjem Klinisk Institut, SDU. HCA Forskning, Hans Christian Andersen Børnehospital, Odense Universitetshospital  Klinisk, organisatorisk 2018

Pernille Ravn Jakobsen

cand. scient. san. publ.

Mobil sundhedsteknologi – et tilbud til postmenopausale kvinder, der får konstateret osteoporose?

Klinisk Institut, SDU.
konsulent ved Forskning og Udvikling, University College Syddanmark.

Projektet er et samarbejde mellem osteoporoseklinikken på OUH og almen praksis i region Syddanmark.

Klinisk, organisatorisk 2018

Charlotte Myhre Jensen

Udviklingssygeplejerske og MSU

Anvendelse af telemedicinsk løsning til at kvalificere behandlingsforløbet for patienter med osteoporotisk hoftefraktur Klinisk Institut, SDU. Ortopædkirurgisk Afd. O, Odense Universitetshospital OUH.  Klinisk Efterår 2018
Line Bisgaard Jørgensen MD Volumetric Measurements for Monitoring Ulcer Healing of Diabetic Foot Ulcers and Venous Leg Ulcers EFE – Endocrine Elite Research Centre,
Department of Endocrinology and Metabolism,
Odense Universitetshospital.
Klinisk, test af teknologiske apparater 2018

Daniel Bjerring Jørgensen

cand.polyt. – Robotteknologi

Supporting Integrated Healthcare Solutions with Patients in Home Settings Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet.The project is part of the work package 1.4 (ICT Infrastructure) in Patient@Home. Teknisk – software til dataudtræk, -analyse mm. 2018
Sune Møller Jeppesen
MD

Low energy shockwave therapy (LEST): A novel treatment for chronic kidney disease

Urinvejskirurgisk Afd. L (Department of Urology)

 

 Klinisk 2018

Mathias Tiedemann Svendsen

Læge

Undersøgelse af de væsentlige faktorer, som har betydning for dårlig compliance/adherence i relation til lokalbehandling af mild til moderat psoriasis. Et delmål er at vurdere effekten af individualiseret patient support supporteret af LEO Pharma’s QualityCare™ program.

Odense Universitetshospital (OUH), Hudafdeling I, Institut for Klinisk Farmakologi og LEO Pharma

 

 

Klinisk, patient-motivation Efterår 2019

Charlotte Nielsen

Cand.cur, Klinisk sygeplejespecialist

Nyretransplantationsforløbet, patientinvolvering og mHealth Nyremedicinsk afdeling Y, 
Klinisk institut SDU.
Klinisk, organisatorisk, kvalitativt 2019

Camilla Gry Temmesen

Cand.san.i Jordemoder-videnskab

Få de børn du ønsker mens du kan – Kvinders aldersrelaterede fertilitetsudfordringer og overvejelser om timing af moderskabet.

Center for Innovativ Medicinsk Teknologi (CIMT) Odense Universitetshospital
 i samarbejde med Fertilitetsrådgivningen, Rigshospitalet. 

Sundhedsvidenskabeligt, Kvalitativt, Brugerinddragelse

Forår 2020

 

Pernille Kjærgaard Christiansen
Lektor ved Erhvervsakademiet Lillebælt, Odense

Mom-IT: An innovative IT-solution for maternal weight loss after birth

Center for Innovativ Medicinsk Teknologi (CIMT) Odense Universitetshospital
 i samarbejde med Erhvervsakademiet Lillebælt Klinisk, patientkommunikation, teknisk (udvikling af løsning)  2020

 

Tidligere ph.d.-studier gennemført i samarbejde med CIMT:

 

Forsker

Titel på studie

Forskningstilknytning

Type

Afsluttet

Anne-Kirstine Dyrvig

Cand.scient.san.publ., Innovationskonsulent

 

 Validity of studies of innovative medical technologies: Selected elements of external validity Afdelingen for Kvalitet, Forskning, Innovation og Uddannelse, Odense Universitetshospital Samfundsvidenskabelig  1. juni 2017

Thomas Schmidt

Identifikation af højrisikopatienter i den Fælles Akutmodtagelse på OUH. Analyse af patientdata til udvikling af ny model til identifikation af risikopatienter

Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet (MMMI), Teknisk Fakultet, SDU. Studiet er designet som et parløb mellem MMMI og Akutforskningsenheden ved OUHs Fælles Akutmodtagelse. Teknisk Februar 2016

Benjamin Schnack Rasmussen

MD

Telemedicine Consultations for Treatment of Diabetic Patients With Foot Ulcers
in Region of Southern Denmark – Randomized Prospective Study.

Ph.d’en indeholder også et andet relateret projekt:
A Feasibility Study on the Development of 3D Imaging Ulcer Camera.

EFE – Endocrine Elite Research Centre,
Department of Endocrinology and Metabolism,
Odense Universitetshospital.
Klinisk

Oktober 2015

Mette Maria Skjøth

HD(O), Afdelingssygeplejerske, innovationskonsulent

Anvendelse af eHealth i kommunikationen med patienter om prænataldiagnostik. Syddansk Universitet, Klinisk Institut, Enheden for Sygeplejeforskning. OUH, Gynækologisk Obstetrisk Afd. D. Klinisk sygepleje, patientkommunikation September 2015
Dorthe Boe Danbjørg

A lifeline connecting new parents with the hospital: Using Participatory Design to develop and test an app for parents being discharged early postnatal

OUH Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling D, Syddansk Forskningscenter for Klinisk Sygepleje (SFKS) Klinisk sygepleje, patientkommunikation Maj 2015
Anne Dichmann Sorknæs

The effects of real-time telemedicine video consultations between nurses and patients with severe Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD)

OUH Lungemedicinsk Afdeling J, Syddansk Forskningscenter for Klinisk Sygepleje (SFKS) Klinisk sygepleje, telemedicin September 2013

 

 

Permanent link til denne artikel: http://cimt.dk/forskning/phd/