↑ Tilbage til Forskning

Participatory Design – Brugerinddragelse i højsædet i forskningen

Participatory Design (PD) er en forskningsdisciplin, som har vist sig at være særdeles velegnet til sundhedsvidenskabelige problemstillinger og i skabelsen og implementeringen af nye sundhedsteknologiske løsninger.
Centralt for metoden er den høje grad af brugerinddragelse, hvilket ikke kun har betydning for de teknologier, der skabes, men i lige så høj grad for dem, der skal anvende teknologierne, og organisationen, de skal fungere i.
I PD kobles forskning og innovation, hvilket både kan styrke en ny eller ændret praksis og understøtte implementering af den nye teknologi.

PD er ikke et nyt forskningsdesign, men det er forholdsvis nyt inden for sundhedsvidenskaben.
Det har vist sig gennem konkrete projekter, at patienter ikke altid får deres behov og ønsker imødekommet i mødet med sundhedsvæsnet. Lige netop dette tages der højde for i PD, idet der arbejdes med brugerinddragelse som en central del af metoden.
Gennem tæt samarbejde med og mellem alle parter høres ikke blot den sundhedsprofessionelles stemme, men i særdeleshed patientens og den pårørendes stemme. At alle høres, betyder også, at IT-udviklere inddrages i PD-processen. Dette samarbejde er lige så afgørende som samarbejdet med brugerne, idet udviklerne bibringer en teknologisk viden, som ofte er ukendt for både brugere og forskere. Teknologiske løsninger skal imødekomme brugernes behov, passe til de organisatoriske rammer og behov samt være nemme at bruge. Derfor bør teknologier designes i tæt samarbejde med alle interessenter for dermed at mindske risikoen for at skulle re-designe teknologien eller at teknologien aldrig finder reel anvendelse hos brugerne.

Overordnet består PD i sundhedsvidenskaben af tre faser, hvor den tredje fase er en udvidelse af det oprindelige PD-design – udviklet og testet af Jane Clemensen, den første kliniske forsker, der anvendte PD til et telemedicinsk projekt. Gennem Janes arbejde med PD og med udgangspunkt i den sundhedsvidenskabelige forskning blev det klart, at en fase tre ville styrke designet, idet den udviklede teknologi i denne fase pilottestes i klinisk praksis og evalueres af brugerne. De enkelte faser bygger på hinanden, og erfaringer fra de tidligere faser inddrages gennem hele processen.

 

 

 Fase 1

 Fase 2

 Fase 3

Forskningsmetoder

 • Litteraturstudie
 • Feltstudier
 • Individuelle interviews
 • Fokusgrupper
 • Spørgeskema
 • Feltstudier
 • Individuelle interviews
 • Fokusgrupper

 

 

 • Feltstudier
 • Individuelle interviews
 • Fokusgrupper
 • Analyse af kvalitative data
 • Spørgeskema

Brugeraktiviteter

 • Workshops, fx:
  • problemidentifikation
  • fremtidsværksted
  • dilemma-game
 • Workshops, fx:
  • eksperiment i ”laboratorium”/setup
  • eksperiment på hospital
  • eksperiment mellem hjem og hospital
 • Pilottest
 • Implementerings-tiltag

 

 

 

Visionen og målet med enhver praksis er eller bør være at skabe de bedst tænkelige forløb og tilbud for borgerne, når de bliver patienter. Participatory Design er egnet, når man ønsker at ændre, forbedre og evidensbasere klinisk praksis. Det er sjovt, vedkommende og krævende at anvende PD som overordnet forskningsdesign, da inddragelse både giver og kræver meget af den enkelte.
Men at se resultater blive skabt i et fællesskab er rejsen værd. At arbejde i tværfaglige teams – ofte på tværs af sektorer og videnskaber – giver forskeren nye indsigter, som ville have været svære at opnå i et monofagligt team eller alene.

PD er derfor et forskningsdesign, der passer godt i projekter om sundhedsfaglige praksisnære problemstillinger, idet det kombinerer forskning og innovation og dermed kan være med til at fremtidssikre den kliniske praksis.

I CIMT anvendes PD i en lang række ph.d-projekter, og det var bl.a. et PD-forskningsprojekt, som dannede grundlag for udviklingen den succesfulde Mit Forløb-app, som i dag anvendes af mere end 7000 patienter på over 20 kliniske afdelinger.

 

Projekter i CIMT som anvender PD som metode:

 

Kontaktperson

Jane Clemensen (sort jakke3)

Jane Clemensen
Lektor, Sundhedsvidenskabelig forskningsleder i CIMT

(+45) 3057 6717
Jane.clemensen@rsyd.dk

 

Permanent link til denne artikel: http://cimt.dk/forskning/participatory-design/