↑ Tilbage til Forskning

MAST – Model for Assessment of Telemedicine

EU-kommissionen vurderede i 2009, at den manglende evidens og dokumentation for effekten af telemedicin var den væsentligste årsag til manglende udbredelse af telemedicin i EU. Derfor igangsatte man projektet MethoTelemed, som havde som mål at udvikle et model eller ramme for evaluering af telemedicin.

I et samarbejde med forskere i telemedicin fra Tromsø og University of Sterling udviklede medarbejdere fra OUH evalueringsmodellen MAST (Model for ASsessment of Telemedicine). MAST-modellen bygger på forståelsen af at evaluering af telemedicin skal være multidisciplinær for at kunne give et reelt billede af værdien af teknologien. En MAST-evaluering skal derfor medtage bl.a. de kliniske effekter, patientsikkerhed, patientens perspektiv, økonomiske og organisatoriske effekter. Samtidig skal evaluering baseres på retningslinjer for god forskningsmetode.

MAST er i dag den mest anvendte ramme for evaluering af telemedicin i Europa og modellen bruges til at evaluere telemedicin i en række større EU-projekter, herunder RENEWING HeALTH, United4Health, MasterMind, Patient@Home samt SmartCare. Læs mere om disse projekter på siden ‘Innovationsprojekter‘.

I Danmark har man også taget MAST-modellen til sig, og i 2014 tog National Sundheds-it (NSI) og Den Nationale Koordinationsgruppe for Telemedicin initiativ til udarbejdelse af en ny tjekliste, som ledere i sundhedsvæsenet kan benytte, når de tager stilling til, hvilke telemedicinske løsninger de vil indføre. Checklisten er udarbejdet i samarbejde med MTV-gruppen i CIMT. Tjeklisten tager udgangspunkt i de danske erfaringer med både mini-MTV (Medicinsk Teknologivurdering) og MAST.
I marts 2015 besluttede Region Syddanmarks Sundheds-IT udvalg, at tjeklisten fremover skal være obligatorisk i alle beslutninger i Region Syddanmark om indførelse af telemedicinske løsninger.
Læs mere om tjeklisten her.

 

MAST-modellen er også ved at blive udbredt på andre områder end på hospitaler, og er blandt andet blevet brugt til evaluering af et stort velfærdsteknologisk projekt i samarbejde mellem 11 kommuner i Region Sjælland.

Nedenfor ses en lang række projekter, der har benyttet MAST til evaluering af ny teknologi.

 

EU-projekter som bruger MAST på tværs af lande og pilotprojekter

Design og antal patienter inkluderet i studie

Renewing Health

19 RCT’er, 7.000 patienter

United4Health

3 observationsstudier, 20.000 patienter

SmartCare

1 observationsstudie, 9.000 patienter

InCASA

5 observationsstudier

Integrated Home care

1 observationsstudie

   

Individuelle projekter

 

Hospital@home: Telemedicin til geriatriske patienter

1 observationsstudie, Danmark

Rehabilitering via videokonference

1 observationsstudie, Danmark

Intelligent bed in Homecare

1 observationsstudie, Kina

Patient@home

20 studier om velfærd og telemedicin, Danmark

NerveCentre, Nottingham University Hospitals NHS Trust    

1 observationsstudie, England

Pulsoximeter til KOL-patienter i hjemmeplejen                       

1 observationsstudie, VelfærdsInnovation Sjælland (VIS)

CommoDITY12  (Telehealth for diabetes pat.)                        

1 observationsstudie, Portavita, Amsterdam

Remote real-time video-EEG

1 observationsstudie, La Rioja, Spanien

Validation of MAST

Sante Service HAD, Paris

Mini-MAST checklist

Statens Seruminstitut, National Sundheds-IT og Den Nationale Koordinationsgruppe for Telemedicin

 

Hvis du er interesseret i at læse mere om MAST-modellen kan du besøge nedenstående sider:

– For at læse mere om MAST-modellen og se videopræsentationer af modellens domæner, besøg hjemmesiden www.mast-model.info/.
– Læs den publicerede artikel af Kidholm et al. (2012) som beskriver MAST på: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22617736
– Se MAST-manualen samt en guideline til analyse af telemedicin på  http://www.renewinghealth.eu/assessment-method
– Se videopræsentationer af hvordan man kan analysere data i de 7 MAST-domæner på http://www.renewinghealth.eu/web/rh-international/news-and-events/-/asset_publisher/nPw9/content/10th-february-2012-in-treviso-mast-seminar/maximized
– I samarbejde mellem forskere på OUH og Aalborg Universitet, er der publiceret en kort introduktion til MAST på dansk. e-bogen hedder “Evaluering af telemedicin og velfærdsteknologi i patient@home. En vejledning til MAST” og kan downloades fra Syddansk Universitetsforlags hjemmeside  

MAST epub

Permanent link til denne artikel: http://cimt.dk/forskning/mast/