↑ Tilbage til Forskning

Kristian Kidholm, Samfundsvidenskabelig forskningsleder

Kristian Kidholm Chefkonsulent, lektor kristian.kidholm@rsyd.dk (+45) 3058 6477

Kristian Kidholm
Chefkonsulent, lektor
kristian.kidholm@rsyd.dk
(+45) 3058 6477

I mit arbejde som forskningsleder i CIMT er en af mine roller at holde overblik over vores forskningsaktiviteter og bistå forskere og ph.d.-studerende, som har

fokus på innovative medicinske teknologier på OUH. Og det er ikke altid en nem opgave.

For innovativ medicinsk teknologi er i praksis mange former for teknologier, som involverer mange forskellige videnskabelige discipliner. Indtil videre har vi mest haft fokus på telemedicin og sundheds-IT-systemer, men det er stadig et bredt felt af interventioner og systemer til meget forskellige patientgrupper.

Derfor er forskningsaktiviteterne i CIMT meget forskellige. Fra store randomiserede effektstudier til observationsstudier med 8 patienter. Fra økonomiske analyser af samfundets udgifter per patient til interviewstudier med klinisk personale. Fra studier af ældre patienter med KOL og høj dødelighed til studier af gravide unge kvinder.

 

For at håndtere denne mangfoldighed af projekter og forskningsmetoder deler Jane Clemensen og jeg forskningslederfunktionen i CIMT. Samtidig kan vi og de ph.d.-studerende trække på de kliniske og tekniske specialister, som vi i løbet af 2014 og 2015 har ansat og vil ansætte i CIMT.

 

Men der er også mange problemstillinger, som er fælles for forskerne i CIMT, fx hvilke telemedicinske tidskrifter og konferencer er bedst til min forskning, er der andre på SDU som arbejder med dette emne, hvor kan jeg få hjælp til statistikken, hvem ved noget om sundhedsøkonomi og organisationsanalyse, hvem kan vurdere de juridiske aspekter i min forskning, hvordan sikrer man at afdelingen implementerer behandlingen, når forskningsprojektet slutter osv. osv. Det forsøger vi at hjælpe med som forskningsledere.

 

Min baggrund for at løse disse opgaver er primært 12 års ansættelse som MTV-konsulent på OUH, hvor jeg har hjulpet klinisk personale med at gennemføre MTV af nye behandlinger og teknologier. Jeg er også ph.d. og lektor i sundhedsøkonomi på COHERE på SDU, med særligt fokus på økonomiske analyser af telemedicin. På nuværende tidspunkt er jeg medvejleder for ph.d.-studerende Anne-Kirstine Dyrvig, Iben Fasterholdt og Kathrine Rayce.

 

Min egen forskning har hidtil mest haft fokus på udvikling af MAST (Model of ASsessment of Telemedicine), som er en model eller ramme for evaluering af telemedicin. Modellen er i dag den mest udbredte evalueringsmodel for telemedicin i Europa, og anvendes i 5 større EU-projekter med mere end 30.000 patienter i alt. I Danmark er modellen beskrevet i nationale og regionale telemedicinstrategier, og senest er en kort checkliste til vurdering af telemedicin (også kaldet mini-MAST) blevet anbefalet af Koordinationsgruppen for telemedicin, som grundlaget for regioners og kommuners beslutninger om ibrugtagning af telemedicin.

Læs mere om MAST her.

Min tid går også med evaluering af telemedicin i internationale projekter, idet jeg er arbejdspakke-leder for evaluering i projekterne Renewing Health, United4Health og Patient@home, som man kan læse mere om her på hjemmesiden.

 

I det daglige har jeg kontor i Afdelingen for Kvalitet, Forskning, Innovation og Uddannelse i Kløvervænget 8, 3. sal. (Indgang 101).

Så kik forbi, hvis du vil drøfte mulighederne for forskning i innovative medicinske teknologier på OUH og indgå i forskningsenheden i CIMT!

 

Ph.d.-studerende

  • Anne-Kirstine Dyrvig: “Transferability of Results of Multidisciplinary Evaluations of Telemedicine – COPD Briefcase as a Study Case”. 2012-2015. (Medvejleder).
  • Iben Fasterholdt: “En model til tidlig forecast af forventet afkast af nye innovative medicinske teknologier på danske hospitaler. Case: telemedicinsk patientkuffert”. 2013-2016.(Medvejleder).
  • Kathrine Rayce: “Telemedicinsk træning i et hverdagsperspektiv for kronisk syge KOL-patienter: et tværsektorielt studie”. Protokol godkendt, finansiering næsten på plads. Studiet forventes at starte i 2015. (Medvejleder).

 

Publikationer i CIMT-regi

– information på vej – se liste over CIMT-publikationer her

 

Kontakt

Mail: kristian.kidholm@rsyd.dk
Telefon: 3058 6477

Permanent link til denne artikel: http://cimt.dk/forskning/kristiankidholm/