↑ Tilbage til Forskning

Jane Clemensen, Klinisk forskningsleder

Jane Clemensen - Lektor, Jane.clemensen@rsyd.dk (+45) 3057 6717

Jane Clemensen – Lektor, Jane.clemensen@rsyd.dk, Tlf. 3057 6717

Jane Clemensen er lektor og klinisk forskningsleder i CIMT.
Hun har på nuværende tidspunkt 5 ph.d.-studerende tilknyttet, hvoraf hun er hovedvejleder for de 6.

 

Forskningsaktiviteter

Ph.d.-studerende:

 • Hovedvejleder for Kristina Garne Holm, Klinisk Institut, SDU: “Tidligt hjemmeophold: Anvendelse af telemedicin for forældre til præmature børn indlagt i eget hjem”. (2014-2017).
  Medvejledere: overlæge Gitte Zachariasen afd. H, Anne Brødsgaard, ekstern lektor, Hvidovre Hospital afd. 460.
 • Hovedvejleder for Pernille Ravn Jakobsen, Klinisk Institut, SDU: “Mobil sundhedsteknologi – et tilbud til postmenopausale kvinder, der får konstateret osteoporose”. (2014-2017)
  Medvejledere: Pernille Hermann, overlæge afd. M, OUH, Jens Søndergaard, professor almen medicin, SDU og Uffe Kock Wiil, professor, ph.d.; Mærsk McKinney Møller instituttet, Syddansk Universitet.
 • Hovedvejleder for Charlotte Myhre Jensen, Klinisk Institut, SDU: “Telemedicin som en mulighed for optimering af ortopædkirurgisk patientforløb – specifikt patienter indlagt og operativt behandlet for osteoporotisk hoftefraktur – og der dermed skabes patient-empowerment”. (2014-2017)
  Medvejledere: Professor Søren Overgaard, afd. O, OUH og Uffe Kock Wiil, professor, ph.d.; Mærsk McKinney Møller instituttet, Syddansk Universitet
 • Hovedvejleder for Charlotte Nielsen: “Nyretransplantationsforløbet, patientinvolvering og mHealth”. (2016-2019).
  Projektet er et forskningssamarbejde mellem CIMT, Nyremedicinsk Forskningsenhed på OUH samt Institut for Teknologi og Innovation, Syddansk Universitet. 
 • Hovedvejleder for Camilla Gry Temmesen: “Få de børn du ønsker mens du kan: Et brugerinddragende studie af kvinders reproduktive overvejelser og timing af moderskabet”. (2017-2020)
 • Medvejleder for Carl Brandt, Institut for Sundhedstjenesteforskning: “Langtidseffekten af Interaktiv online diætist Vægttabsrådgivning i Almen praksis (LIVA) – Et randomiseret kontrolleret studie”. Projektet studerer effekten af online motions- og diætistrådgivning i et netfællesskab koblet op til en diætist, der arbejder i dansk almen praksis i forhold til vanlig behandling koblet op på en almindelig hjemmeside med information.
  Hovedvejleder: Professor Jens Søndergaard, Forskningsenheden for Almen Praksis, SDU.

 

Jane arbejder med et forskningsdesign der hedder Participatory Design (PD) og hvor hensigten er – med udgangspunkt i kliniske problemstillinger – at udvikle teknologier, der således kan ændre de sundhedsservices vi tilbyder. Eksempelvis vil et forskningsprojekt kunne udmønte sig i at patienten kan modtage ydelser hjemme i stedet for på hospitalet. PD er et kendt design inden for især datalogien og har vist sig at være et hensigtsmæssigt forskningsdesign inden for sundhedsteknologien. JC applicerede for første gang designet i en sundhedsvidenskabelig kontekst i 2003 igennem hendes ph.d.-projekt, som blev udført på datalogisk institut (Alexandra Instituttet) i Aarhus.

 

Andre forskningsaktiviteter:

JC er tilknyttet TOF-projektet (Tidlig Opsporing og Forebyggelse), som er en systematisk og tidlig opsporing af livsstilsrisikofaktorer og målrettet sundhedsfremme og forebyggelse af kronisk sygdom i primærsektoren. Projektet ledes af professor Jens Søndergaard.


Fondsmidler:

CIMT og Jane har fået 300.000 kr fra OUHs internationaliseringspulje til adjungeret professor Anthony Smith, Brisbane, Australien og ligeledes 300.000 kr til samarbejdet med adjungeret lektor Dr. Ronald Dixon, Boston, USA.
Osteoporoseprojektet har modtaget 640.000 kr. fra Region Syddanmarks Forskningspulje.

 

Internationale aktiviteter

I oktober 2016 havde CIMT besøgte af Dr. Ronald Dixon for første gang, og der blev holdt en lang række frugtbare møder under besøget og nu arbejdes der på de konkrete fælles initiativer, der skal sættes i gang som en del af samarbejdet mellem CIMT og Dr. Dixon.

I efteråret 2014 blev Anthony Smith tilknyttet CIMT som adjungeret professor. AS er en anerkendt forsker fra Centre of Online Health, Brisbane, Australien. AS har en baggrund som sygeplejerske og 15 års erfaring inden for forskning i telemedicin. Samarbejdet består blandt andet af: Udveksling af studerende, gensidig undervisning af studerende (web), igangsættelse af fælles projekter, der kan munde ud i fælles publikationer.
Anthony har besøgt CIMT i både 2015 og 2016 og har været direkte involveret i en række forskningsaktiviteter, bl.a. Kristina Garne Holms ph.d.-projektet om telemedicin til for tidligt fødte børn og deres familier.

 

I september 2014 var Jane Clemensen med sundhedsministeren i Brasilien, som en af fire udpegede forskere fra Danmark. Hun bidrog blandt andet med fire indlæg og deltog i en paneldebat. Efterfølgende har hun sammen med en forskergruppe bestående af Jens Søndergaard, Henning Beck Nielsen, Janus Laust Thomsen og Henrik Gaunsbæk fra CIMT været i dialog med University of Sao Paolo omkring beskrivelse af et fælles projekt. De foreløbige skitser får stor støtte fra General Konsulen i Sao Paolo og forskningsattachéen fra Udenrigsministeriet og en dansk delegation tager til Brasilien i marts 2016 for at etablere samarbejdet. Besøget i Brasilien udmøntede sig i 3 publikationer – 2 debatindlæg i Altinget og en artikel til Brazilian Review. Desuden var forskergruppen inviteret til frokost med departementschefen og afdelingschefen for sundhedsministeriet, hvor blandt andet CIMT’s forskningsaktiviteter blev drøftet.

 

Andre aktiviteter

JC var en af de ansvarlige for den nye kandidatuddannelse i klinisk sygepleje, cand.cur., som startede på SDU i september 2014.
JC sad i perioden i ledelsesgruppen for uddannelse og var ansvarlig for modulet om sundhedsteknologi (10 ECTS).

JC har fra 2014 til 2016 været centerleder for Syddansk Forskningscenter for Klinisk Sygepleje – Centeret lukkede oktober 2016.

JC er en aktiv foredragsholder såvel nationalt som internationalt. Desuden underviser hun på ph.d.-, kandidat- og bachelorniveau.

 

Udvalg

JC er medlem af sundhedsministerens dialogudvalg, OUH og RH’s bedømmelsesudvalg (forskningspulje) og Sund Forsknings redaktionsgruppe. Desuden har JC løbende opgaver som bedømmer i forbindelse med videnskabelige stillinger og ph.d.-ansøgninger.

 

Publikationer i CIMT-regi

– info på vej

 

Kontakt:

Mail: jane.clemensen@rsyd.dk
Telefon: (+45) 3057 6717

Permanent link til denne artikel: http://cimt.dk/forskning/janeclemensen/