Forskning

Siden etableringen i januar 2014 har CIMT skabt en solid forskningsenhed i innovative medicinske teknologier i samarbejde mellem OUH og SDU.

Over 15 ph.d.-studerende er en del af CIMTs netværk, og flere kommer til løbende, ligesom en række danske og internationale seniorforskere er tilknyttet centret. Dermed er CIMT Danmarks største forskningsenhed i telemedicin, idet flertallet af forskere i enheden arbejder med udvikling og evaluering af telemedicinske interventioner.

Læs CIMTs forskningsstrategi for 2016-2018 her

 

Forskningen i CIMT dækker området “sundhedsteknologi” bredt og vores forskere kommer fra flere forskellige fagområder (klinisk, samfundsfaglig/økonomisk og teknisk), og blandt de ph.d.-studerende er der både læger, sygeplejersker, fysioterapeuter, ingeniører, folkesundhedskandidater og økonomer. Forskningen dækker således alt fra kliniske effekter på patienternes helbred, effekter på patientoplevelse og -tilfredshed, effekter på medarbejdere og arbejdsmiljø, tekniske aspekter fx vedr. integration af IT-systemer, effekter på patientsikkerhed til økonomiske, etiske og juridiske aspekter.

 

Forskningsområderne i CIMT er mange, bl.a.

 • Måling af kliniske effekter af telemedicin og ny teknologi
 • Forskning i bruger- og patientoplevelser og participatory design
 • Forskning i best practice inden for implementering af nyt teknologi
 • Økonomisk evaluering af telemedicin/ny teknologi
 • Organisatoriske studier
 • MAST – Multidisciplinær evaluering af telemedicin – LÆS MERE HER
 • Metoder til evaluering af Shared Care/tværsektoriel brug af teknologiske løsninger

 

Forskningsledere og forskere i CIMT

CIMT har udnævnt tre forskningsledere for hhv. det kliniske, samfundsfaglige og tekniske område.
De tre forskninsgleder er

 

CIMTs forskningsnetværk består af en lang række forskere fra OUH og SDU, som er tilknyttet centret på forskellige måder.
Nogle er ansat i CIMTs driftsenheder på OUH, hvor de har forskningsmæssige opgaver i forbindelse med diverse MTV- og innovationsprojekter, hvorimod andre har deres primære ansættelser på OUHs kliniske afdelinger eller SDU og har deltidsansættelser i CIMT gennem de midler, CIMT har fået af Region Syddanmark til at udføre forskning i anvendelsen af sundhedsteknologi og telemedicinske løsninger. 

Disse forskeres opgaver i CIMT er bl.a. at bidrage med viden og rådgivning i forbindelse med konkrete forsknings- og innovationsprojekter inden for deres specifikke fagområde samt at igangsætte og styrke innovationen på deres felt både gennem egen forskning og igangsættelse af øvrige forskningsprojekter på området (ph.d.-projekter, post docs, etc.).

CIMTs forskernetværk tæller desuden rundt regnet 15 ph.d.-studerende, som er i gang med en lang række studier omkring sundhedsteknologi fra både kliniske, økonomiske, samfundsvidenskabelige og tekniske perspektiver.

Se listen over ph.d.-studerende tilknyttet CIMT her

 

Forskere med deltidsansættelser i CIMT (ansat for specifikke forskningsmidler):

 • Professor Jan Stener Jørgensen, specialeansvarlig overlæge, Gynækologisk Obstetrisk Afd. D, Odense Universitetshospital.
 • Professor Henning Beck-Nielsen, Ledende overlæge på Endokrinologisk Afdeling M, professor ved Klinisk Institut (Syddansk Universitet), leder af Endokrinologisk Forskningsenhed (EFE) på OUH.
 • Knud Yderstræde, ph.d., overlæge, Endokrinologisk Afdeling M og Endokrinologisk Forskningsenhed (EFE) på OUH.
 • Bjarke Lund Sørensen, Lektor, Gynækologisk Obstetrisk Afd. D, Odense Universitetshospital.
 • Professor Klaus Ejner Andersen, Overlæge, Hudafdeling I og Allergicentret, Odense Universitetshospital.
 • Robin Kok, adjunkt i eHealth på Institut for Psykologi, Syddansk Universitet og visiting researcher på Department of Clinical-, Neuro- and Developmental Psychology  of VU University Amsterdam.
 • Mette Rothmann, Klinisk Sygeplejeforsker, Ph.d. (sygeplejerske og cand.scient.san), Endokrinologisk Afd. M, Odense Universitetshospital samt adjunkt i sygeplejeforskning, Syddansk Universitet.
 • Professor Carsten Bindslev-Jensen, overlæge på Dermato-Venerologisk Afd. I og Allergicentret, Odense Universitetshospital
 
Øvrige forskere tilknyttet CIMT:
 • Mette Maria Skjøth, innovationskonsulent, Innovationsenheden på OUH. Stillingen er delt 50% med Erhvervsakademiet Lillebælt og har til formål at styrke samarbejdet mellem de to institutioner fx ved at bringe innovation ind i undervisningen og bringe nye innovationsideer fra de studerende til afprøvning på OUH.
 • Iben Fasterholdt, MTV-konsulent i MTV-enheden på OUH, stud.ph.d..
 • Dorthe Boe Danbjørg, adjunkt i CIMT og studieleder på kandidatuddannelsen i sygepleje på SDU. Dorthe er desuden deltidsansat på Hæmatologisk Afd. X på OUH til at styrke afdelingens forskning, især inden for innovation og sundhedsteknologi.
 • Anne Sorknæs, Forskningssygeplejerske, Post doc, Ph.d. Afd. M, OUH Svendborg. Del af styregruppen for Telemedicinsk Værksted på OUH Svendborg.

 

Internationale forskere og ehealth-eksperter tilknyttet CIMT:
 • Professor George Crooks, OBE, MBChB, FRCP, FRCGP, Medical Director at University of Edinburgh.
  Adjungeret professor i “Digital health and care development” ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, SDU, CIMT. Varighed: 1. Juli 2017 – 30. Juni 2022.
 • Ronald Dixon, MD, MA in Clinical Neuropsychology, Medical Director at Massachusetts General Hospital (MGH) in Boston, Founder and Director of “MGH Virtual Visits” and Assistant Professor at Harvard Medical School.
  Adjungeret lektor i telemedicin i CIMT via midler fra OUHs Internationaliseringspulje. Varighed: Dec. 2015-Nov. 2020.
 • Anthony Smith PhD (Medicine), MEd. (Adult & Workplace Training), BNurs., RN. Anthony Smith er lektor og vicedirektør for University of Queensland’s Centre for Online Health på the Royal Children’s Hospital, Queensland, Australien.
  Adjungeret professor i CIMT via midler fra OUHs Internationaliseringspulje. Varighed: Okt 2014-sept 2019.
 • Josep Roca, Adjunct professor in Innovative Medical Technology. MD, PhD., director of the Lung Function Unit at the Hospital Clinic (Barcelona), professor of Medicine at the University of Barcelona. Adjungeret professor i innovativ medicinsk teknologi i CIMT. Varighed: Sept. 2015-August 2020.
 • Hal Wolf, Visiting professor, Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet, Syddansk Universitet. Hal is an internationally respected health care and informatics executive; a leading authority on integrated care models and mHealth product development and implementation.Former Sr. VP in the Kaiser Permanente Federation. CEO of Wolf Healthcare Innovations and Senior Adviser at McKinsey & Co.
 • Kevin Dean, Visiting professor, Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet, Syddansk Universitet. Kevin has worked with innovative technology in healthcare, research and life sciences for more than 20 years. For 14 years Kevin led Cisco’s innovation team focused on healthcare and life sciences. Kevin is currently Managing Director in Smart Health Science Ltd, Senior Research Fellow at RAND Europe, Senior Innovation Associate for Healthcare at The Young Foundation (UK), Director & Chair of the Data Advisory Committee of Genomics England Limited, a new company set up by the Department of Health to help deliver the “100,000 Genome Project” first announced by the Prime Minister, David Cameron, in December 2012.
 • Heleen Riper, professor, ph.d., Adjungeret professor i eMental Health og klinisk psykologi, Telepsykiatrisk Center (Region Syddanmark), Klinisk Institut (Syddansk Universitet), VU University Amsterdam, the Netherlands & Leuphana University, Lüneburg, Tyskland.

 

 

Kontakt:

Kristian Kidholm, samfundsvidenskabelig forskningsleder
kristian.kidholm@rsyd.dk

Jane Clemensen, klinisk forskningsleder
jane.clemensen@rsyd.dk

Uffe Kock Wiil, teknisk forskningsleder
ukwiil@mmmi.sdu.dk

Permanent link til denne artikel: http://cimt.dk/forskning/