↑ Tilbage til Events

Folkemødet 2017

Brug for supplement til de mange debatter på Bornholm? Hos os får du stimuleret både kroppen og netværks-genet – vi har nemlig
morgengymnastik hver dag fra 9.15-9.30 og
ulvetime-reception hver aften fra 18-19!

På Folkemødet 2017 er Odense Universitetshospital og Syddansk Universitet gået sammen om en fælles stand for at vise vores samarbejde omkring udvikling, afprøvning, implementering og forskning inden for innovative teknologier.

På standen afholder vi en både debatevents om aktuelle temaer og korte oplæg om fremtidens sundhedsvæsen og den rolle teknologi kan og vil spille på fremtidens innovative hospitaler.

Hvis du er på Folkemødet, håber vi at se dig i teltet på Kæmpestranden, stand J48.

Download pdf-udgave af program for standens events her

 

Her kan du se det fulde program inkl. titler på speakers:

Debatter og paneler:

Torsdag d. 15/6

 • 16.30-17.30: Mens vi venter – Hvordan forbereder vi os til fremtidens sundhedsvæsen?

  Vi ved, at fremtiden kommer og at vi har et sundhedsvæsen under pres – så hvordan kan vi bruge forberedelsestiden til at udvikle fremtidens sundhedsaktører, så alle er på vej samme sted hen? Hvad skal der politisk til? Hvordan skal hospitalerne udvikle sig? Hvordan skal kommunerne strukturere deres tilbud og dialog med borgeren? Og hvordan kan den teknologiske udvikling bringes i spil, så den aktivt forbedrer fremtidens sundhedsvæsen?

  Paneldeltagere:  Stephanie Lose (regionsrådsformand, Region Syddanmark), Peder Jest (direktør og formand for Innovationsrådet, Odense Universitetshospital), Gitte Østergaard (adm. direktør, Ældre- og Handicapforvaltningen, Odense Kommune), Erik Knudsen (rektor, University College Lillebælt), Kasper Hallenborg (Institutleder, Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet, Syddansk Universitet)

  Facilitator: Tessa Lind Gjødesen, Innovationschef, Odense Universitetshospital og Center for Innovativ Medicinsk Teknologi

Fredag d. 16/6

 • 10.45-11.45: Skaber robotter mere tid til omsorg?

  Robotter får aldrig varme hænder, men betyder det, at de ikke bør anvendes i plejesektoren? Kan robotter i fremtiden være med til at aflast plejepersonalet, således at borgerne modtager bedre pleje? Hvilke funktioner kan en robot overhovedet varetage? Hvilken rolle bør robotter spille i fremtidens plejesektor?

  Paneldeltagere: Norbert Krüger (professor, Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet, Syddansk Universitet), Poul Jaszczak (Det Etiske Råd) , Troels Vilms Pedersen (Teknologisk Institut)

  Medarrangør: Innovationsfonden

 • 14.00-14.45 | Er sygehusene klar til ny teknologi?

  Og er teknologierne klar til sygehusene? De teknologiske muligheder er enorme, men har sygehusene overhovedet mulighed for at gribe dem? Hvordan udvikles teknologi, der er klar til implementering? Hvor er barriererne, der forhindrer implementering? 

  Paneldeltagere: Uffe Kock Wiil (professor, Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet, Syddansk Universitet), Peder Jest (direktør, Odense Universitetshospital), Erik Jylling (sundhedsfaglig direktør, Danske Regioner) samt en repræsentant fra Danske Patienter

  Medarrangør: Patient@Home, Danmark største velfærdsteknologiske forsknings- og innovationsprojekt med fokus på nye teknologier og services

 • 15.15-16.00 | Hvad ved lægerne om dig?

  Og hvad bør lægerne vide om dig? Hvilke muligheder giver data for bedre behandling af patienter? Er det en illusion at vores data er private? Hvordan sikres patienterne?

  Paneldeltagere: Uffe Kock Wiil (professor, Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet, Syddansk Universitet), Morten Elbæk Petersen (Direktør, sundhed.dk), Klaus Høyer (professor, Københavns Universitet), Michael Dall (direktør, Odense Universitetshospital)

  Medarrangør: Det Frie Forskningsråd

Lørdag d. 17/6

 • 11.00-12.30: Demens i samfundet og samfundet i demenslandsbyen

  Antallet af danskere med demens stiger, men hvordan skal samfundet forholde sig til dette? Der opstår demensvenlige kommuner, demensvenlige sygehuse og demensvenlige bydele – i denne debat vil vi udfordre disse begreber. Vi ønsker at rette blikket fremad og i en åben debat fokusere på hvordan vi sammen kan nå målet om et demensvenligt samfund.

  Paneldeltagere: Birgitte Vølund (Landsformand for Alzheimerforeningen), Søren Jakobsen (Ledende overlæge, Geriatrisk afd., OUH Svendborg Sygehus), Aster Schepel (Læge, Marguerittens venner og medskaber af demensbydel i Odense), Vibeke Drevsen Bach (direktør, Energy2work), Gitte Østergaard (adm. direktør, Ældre- og Handicapforvaltningen, Odense Kommune), Michael Bech Petersen (Udviklingskonsulent, Fåborg Midtfyn kommune), Erik Knudsen (rektor, University College Lillebælt)

  Facilitator: Mette Damkjær Syse, Leder, CoLab Odense, Odense Universitetshospital og Odense Kommune

 • 14.30-16.00 | Blev omsorgen væk i dokumentation og fokus på symptomer?

  “Vi er vel også en slags mennesker?”
  Citatet er taget fra en ældre patient med hoftefraktur. Hun efterspørger kærlig omsorg hos personalet på hospitalet, og problematiserer det at være en ældre patient – med følelsen af at have mindre værdi – bare pga. alder.

  Hvordan kan vi i sundhedssystemet imødegå behov hos denne gruppe, som måske lever alene og har særlige udfordringer fx efter en operation. Kan frivillige udfylde behovet for kærlig omsorg? Skal vi re-tænke den måde vi organiserer os på og den måde vi yder ”omsorg på”? Kan man overhovedet forvente kærlig omsorg på et hospital?

  Paneldeltagere: Christine E. Swane (Kultursociolog, ph.d., Direktør i Ensomme Gamles Værn), Erik Stagsted (Landsformand, DANSKE ÆLDRERÅD), Søren Jakobsen (Ledende overlæge, Geriatrisk afd., OUH Svendborg Sygehus)

  Facilitator: Jane Clemensen, klinisk forskningsleder, lektor, Center for Innovativ Medicinsk Teknologi, Syddansk Universitet og Odense Universitetshospital

 

Korte oplæg om sundhedsteknologi og Innovation (varighed 10-15 minutter)

Torsdag d. 15/6
13.30 | Kan kommunikation via apps forbedre patientens oplevelse? – Marie-Louise Krogh, Innovationskonsulent, OUH
14.00 | Mere tid til patienterne via digitale arbejdsgange – Christian Tvede, Innovationskonsulent, OUH
14.30 | Kan kontrolbesøg undgås via digital patientopfølgning? – Marie-Louise Krogh, Innovationskonsulent,  OUH
15.00 | Drømmen om dronerne – Har droner en rolle i sundhedsvæsenet? – Christian Tvede, Innovationskonsulent, OUH
15.30 | Dataorkanen i akutmodtagelserne – Thomas Schmidt, post doc, SDU

Fredag d. 16/6
9:30 | Kropssensorer: Et middel til bedre rehabilitering og træning – Anders Stengaard Sørensen, Lektor, SDU
12.00 | Kan kommunikation via apps forbedre patientens oplevelse? – Marie-Louise Krogh, Innovationskonsulent, OUH
12.30 | Optimal træning fra sygeseng til rumstation – Anders Stengaard Sørensen, Lektor, SDU
16.30 | Dataorkanen i akutmodtagelserne – Thomas Schmidt, post doc, SDU

Lørdag d. 17/6
9.30 |  Kropssensorer: Et middel til bedre rehabilitering og træning – Anders Stengaard Sørensen, Lektor, SDU
10.30 | Kunsten at lade patienterne med-designe fremtidens løsninger – Jane Clemensen, Forskningsleder, CIMT, SDU
13.30 | Mixed reality – et nyt værktøj i sundhedssektoren – Gunver Majgaard, Lektor, SDU
16.30 | CoLab Odense – Tværsektorielt samarbejde om sundhed og vækst – Mette Damkjær Syse, Daglig leder, CoLab Odense
17.00 | En iPhone og et blodtryksapparat kan spare turen til lægen – Mette Damkjær Syse, Daglig leder,
CoLab Odense

Søndag d. 18/6
9.30 | Kropssensorer: Et middel til bedre rehabilitering og træning – Anders Stengaard Sørensen, lektor, SDU
10:30 | Kunsten at lade patienterne med-designe fremtidens løsninger – Jane Clemensen, Forskningsleder,  CIMT, SDU
11.00 | En iPhone og et blodtryksapparat kan spare turen til lægen – Mette Damkjær Syse, Daglig leder, CoLab Odense, OUH og Odense Kommune
11.30 | InnoEvent – Innovation i et uddannelses- og vækstperspektiv – Mette Damkjær Syse, Daglig leder, CoLab Odense, OUH og Odense Kommune
12.00 | Kærlighed – har det en plads i sygehusvæsenet anno 2017? – Jane Clemensen, Forskningsleder, CIMT, SDU

Permanent link til denne artikel: http://cimt.dk/events/folkemoedet2017/